29 lutego 2016 r. w sali Domu Technika NOT odbyła się uroczystość jubileuszu 80. rocznicy powstania Oddziału Warszawskiego SIMP.

W uroczystości udział wzięli m.in. prezes NOT Ewa Mankiewicz-Cudny, prezes SIMP Piotr Janicki oraz przedstawiciele marszałka województwa mazowieckiego.

Jubileusz był okazją do wręczenia honorowych odznak i dyplomów. Wśród wyróżnionych znalazł się dyrektor Instytutu Lotnictwa, prof. Witold Wiśniowski, który otrzymał odznakę im. prof. H. Mierzejewskiego – najwyższą honorową odznakę SIMP.

Więcej informacji: http://www.ow-simp.pl/jubileusz.html

Zdjęcie: OW SIMP

Podziel się wpisem