Instytut Lotnictwa to jedna z najdynamiczniej rozwijających się instytucji w Polsce. Od lat stawiająca na międzynarodową współpracę rozumianą jako eksport usług projektowych, badawczych i naukowych. Poziom instytutowego eksportu przekroczył 80% przychodu przy zatrudnieniu około 1000 specjalistów. Obecnie można wyodrębnić trzy obszary jego aktywności:

  • strategiczną współpracę z koncernem General Electric w obszarze projektowania silników lotniczych, turbin, urządzeń do wydobycia nafty i gazu w tym prowadzenia i badań laboratoryjnych,
  • świadczenie usług w zakresie badań materiałów i konstrukcji na rynku amerykańskim i europejskim,
  • koordynację i współudział w realizacji programów europejskich w zakresie technologii lotniczych, zarządzania ruchem lotniczym oraz technologii redukcji spalin i hałasu.

W ostatnich 5 latach Instytut Lotnictwa zwiększył zatrudnienie średnio rocznie o 150 – 200 absolwentów uczelni technicznych, równocześnie przygotowując dla nich miejsca pracy w biurach i laboratoriach. W sumie utworzono około 800 nowych miejsc pracy w dziedzinie najnowszych technologii, stwarzając równocześnie warunki do rozwoju i awansu nie gorsze niż w ośrodkach zagranicznych.

Zdecydowany nacisk został położony na rozwój infrastruktury w tym współczesnych laboratoriów. W ciągu ostatnich 5 lat zbudowano 3 kolejne nowe budynki biurowe oraz 4 nowoczesne laboratoria nie licząc remontów i modernizacji istniejących.

Większość nowych obiektów zostało zrealizowanych w ramach współpracy General Electric z Instytutem Lotnictwa. We wszystkich obiektach trwa intensywna realizacja kontraktów ze światowego rynku badań. Ten niebanalny eksperyment udowadnia słuszność hasła, że „Eksport usług na międzynarodowym rynku badań” może stać się polską specjalnością.

Nowe inwestycje w Instytucie Lotnictwa:

Podziel się wpisem