4 kwietnia 2018 roku Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur oraz Fundacja Instytut Mikromakro zorganizowali, pod patronatem Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych, konferencję zatytułowaną „Drony w mieście. Konsultacje U-Space”. W wydarzeniu wziął udział kierownik Zakładu Teledetekcji Instytutu Lotnictwa – mgr inż. Mariusz Kacprzak, wygłaszając prezentację pt. „Fotogrametria niskopułapowa wspomaga rozwój miast”. Celem spotkania było rozpowszechnienie wiedzy na temat koncepcji U-Space wśród przedsiębiorców oraz samorządowców.

Koncepcja U-Space, czyli plan zarządzania ruchem dronów na wysokościach do 150 metrów, została zaproponowana przez Komisję Europejską i jest kierowana zarówno do podmiotów prywatnych, jak i publicznych. Według Unii Europejskiej przestrzeń powietrzna, w niedalekiej przyszłości, będzie tak samo zatłoczona, jak obecnie ulice miast, stąd już dzisiaj Jednostki Samorządu Terytorialnego powinny przeanalizować swoje plany zagospodarowania przestrzennego, zasoby geoinformacyjne oraz strategie Smart Cities, aby były w stanie sprostać stawianym wymaganiom.

Konferencja była podzielona na dwie sesje. W sesji pierwszej pt. „Lecą czy nie lecą?” zostały omówione tematy: obecności dronów w polskiej przestrzeni powietrznej, program Żwirko i Wigura realizowany z inicjatywy Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, kierunki rozwoju U-Space oraz polityka JST wobec dronów. Sesja druga pt. „Przykłady zastosowań” obejmowała referaty traktujące o konkretnych zastosowaniach dronów w takich dziedzinach, jak: ratownictwo, termowizja, badanie jakości powietrza czy weryfikacja zagospodarowania. Właśnie w tej części swoją prezentację wygłosił kierownik Zakładu Teledetekcji Instytutu Lotnictwa – mgr inż. Mariusz Kacprzak. Praca „Fotogrametria niskopułapowa wspomaga rozwój miast” opiera się na idei oraz procesie wdrażania programu Smart City oraz przybliża wykorzystanie dronów w miastach, w takich dziedzinach jak: geomarketing, GIS/SIP (w tym tworzenie różnotematycznych warstw, analizowanie stref buforowych czy analizy zacienienia), monitoring oraz modelowanie 3D.

Podziel się wpisem