dr inż. Rafał Kajka

Dnia 10 października 2012 roku Dyrektor Instytutu Lotnictwa w Warszawie prof. nadzw. dr hab. inż. Witold Wiśniowski pismem okólnym nr 16 podał do wiadomości pracowników Instytutu Lotnictwa, że od dnia 1 listopada 2012 roku na stanowisko zastępcy dyrektora Engineering Design Center zostanie powołany dr inż. Rafał Kajka, kierujący dotychczas pracownią podwozi Instytutu Lotnictwa.

Podziel się wpisem