30 czerwca bieżącego roku zakończyła się druga edycja programu „Top 500 Innovators”. Dr inż. Grzegorz Rarata z Instytutu Lotnictwa wrócił ze stażu naukowego na amerykańskim Uniwersytecie w Stanford, w którym uczestniczył w ramach tego programu. Przypominamy, że w procedurze kwalifikacyjnej do stażu zdobył drugą najwyższą liczbę punktów. W projekcie mogli brać udział pracownicy naukowi lub badawczy polskich jednostek naukowych, prowadzący badania w obszarze nauk: ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych, weterynaryjnych, medycznych, nauk o zdrowiu lub nauk o kulturze fizycznej oraz pracownicy centrów transferu technologii, zajmujący się komercjalizacją wyników badań. Program ma na celu podniesienie kwalifikacji polskich kadr sfery B + R (badań i rozwoju) w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji ich wyników. Realizacja projektu ma przyczynić się do jak najlepszego wykorzystania krajowych i europejskich środków przeznaczonych na badania tak, aby zapewnić transfer wyników prac B+R do gospodarki.

W ramach drugiej edycji programu Grzegorz Rarata wraz z 80 naukowcami i menadżerami innowacji brał udział w szkoleniach dotyczących komercjalizacji badań naukowych. Podczas dwumiesięcznych staży będą szkolić się w zakresie współpracy nauki z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacji ich efektów. Uczestnicy programu przyglądają się też działaniu zagranicznych firm, w których istotną rolę odgrywa komercjalizacja wyników badań, spotykają się z przedsiębiorcami i przedstawicielami venture capital oraz wzbogacają swoje pomysły na prowadzenie badań naukowych.

Staż w Stanach Zjednoczonych był także wspaniałą okazją do odkrywania tego pięknego kraju. Niewiele państw na świecie ma do zaoferowania tyle miejsc wartych odwiedzenia. Uczestnicy projektu mogli podziwiać nie tylko cuda natury jak na przykład prastare, gigantyczne sekwoje czy Wielki Kanion, ale także niesamowite wytwory ludzkiego geniuszu jak most Golden Gate w San Francisco, czy Tama Hoovera.

Galerię zdjęć pana Grzegorza z Uniwersytetu w Stanford i z podróży możecie zobaczyć tutaj.

Podziel się wpisem