W dniu 6 marca Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji otrzymało certyfikat GE S-400 na wykonywanie badań w zakresie wysoko i niskocyklicznych badań zmęczeniowych (HCF i LCF). Otrzymany certyfikat jest potwierdzeniem spełnienia wysokich oczekiwań naszych klientów w tym zakresie.

Otrzymany certyfikat jest uzupełnieniem już posiadanego potwierdzenia kompetencji w zakresie statycznych prób rozciągania w temperaturze pokojowej i temperaturach podwyższonych oraz prób pełzania. CBMK posiada także akredytację Polskiego Centrum Akredytacji  AB 792 otrzymaną jako potwierdzenie zgodności prowadzonych prac z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 w zakresie wszystkich wymienionych prób a także w zakresie badań nieniszczących (wizualnych, penetracyjnych, magnetyczno-proszkowych oraz ultradźwiękowych i prądów wirowych) oraz strukturalnych. CBMK ponadto spełnia wymagania systemu jakości ACE na poziomie „Silver” oraz normy ISO 9001. Celem jaki stawiają sobie laboratoria CBMK jest ciągłe doskonalenie swojego personelu oraz wdrażanie nowych metod badawczych do zakresu obecnie wykonywanych prac.

Certyfikat GE S-400

Podziel się wpisem