Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji poszerzyło zakres swoich usług o badania strukturalne materiałów konstrukcyjnych. Nowopowstały dział stał się częścią Laboratorium Badań Nieniszczących. W skład jego oferty wchodzą obecnie badania: fraktografii, analizy mikrostruktury, analizy stanu powierzchni, określania składu chemicznego, twardości, chropowatości.
Laboratorium posiada najnowocześniejsze wyposażenie do prowadzenia w/w badań. Badania fraktograficzne oraz analiza stanu powierzchni przeprowadzane są na skaningowym mikroskopie elektronowym EVO 25MA firmy Zeiss z największą dostępną na rynku komorą, umożliwiającą badanie próbek do 25 cm wysokości. Z kolei detektor EDX umożliwia analizę chemiczną badanego materiału. Przygotowywanie zgładów metalograficznych wykonywane jest na wysokiej klasy sprzęcie firmy Pressi (przecinarka, polerko-szlifierka, praska do inkludowania), oceny struktury dokonuje się przy użyciu mikroskopu optycznego Neophot 2 firmy Zeiss. Do małych powiększeń używany jest mikroskop stereoskopowy firmy Nikon.
Laboratorium wyposażone jest także w sprzęt do badania własności materiałów tj. twardość i chropowatość. Przenośny chropowatościomierz Surftest SJ-301, odpowiada standardom DIN, ISO, ANSI i JIS. Przenośny twardościomierz ‘Hardmatic’, przeznaczony do materiałów metalicznych, pracuje według zasady odbicia sprężystego (zgodnie z normą ASTM A956). Pomiar następuje w wartości twardości L (wartość Leeb), którą można przeliczyć na wybraną skalę twardości Vickers, Brinell, Rockwell B, Rockwell C, Shore HS. Urządzenie to pozwala na wykonywanie badań na powierzchniach których Ra wynosi do 10 µm, a grubość nie jest mniejsza niż 5 mm. Zakres nowego działu uzupełnia i rozszerza możliwości badawcze CBMK w zakresie kompleksowych badań materiałów i konstrukcji zarówno w aspekcie współpracy z klientami jak i prowadzonych projektów badawczych.
Podziel się wpisem