Zamówienia – dostawy i usługi badawcze

Nowa strona

Informujemy, że od dnia 13.06.2018 r. wszystkie nowe postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dialogi techniczne ogłaszane przez Instytut Lotnictwa są dostępne pod adresem ilot.eb2b.com.pl.

Postępowania i dialogi rozpoczęte przed dniem 13.06.2018 są dostępne na stronie Instytutu Lotnictwa ilot.lukasiewicz.gov.pl.
Przetargi i ogłoszenia

znak sprawy: 34/ZK/AZLK/18                                                        Warszawa, dnia 29.05.2018r. Działając w oparciu o art. 4 d ust. 1,…

1 2 3 22