Pozostałe ogłoszenia

Nowa strona

Informujemy, że od dnia 13.06.2018 r. wszystkie nowe postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dialogi techniczne ogłaszane przez Instytut Lotnictwa są dostępne pod adresem ilot.eb2b.com.pl.

Postępowania i dialogi rozpoczęte przed dniem 13.06.2018 są dostępne na stronie Instytutu Lotnictwa ilot.lukasiewicz.gov.pl.
Pozostałe ogłoszenia

Numer sprawy: 84/ZK/AZLK/2016                                                                Warszawa, dnia 13.10.2016r. Instytut Lotnictwa w Warszawie działając z godnie z Art.…