Dialogi techniczne

Nowa strona

Informujemy, że od dnia 13.06.2018 r. wszystkie nowe postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dialogi techniczne ogłaszane przez Instytut Lotnictwa są dostępne pod adresem ilot.eb2b.com.pl.

Postępowania i dialogi rozpoczęte przed dniem 13.06.2018 są dostępne na stronie Instytutu Lotnictwa ilot.lukasiewicz.gov.pl.
Dialogi techniczne

numer sprawy: 23/ZZ/AZLZ/2017                                                                          Warszawa dnia 17.05.2017 r. Instytut Lotnictwa informuje, że prowadzi dialog techniczny poprzedzający udzielenie…

Dialogi techniczne

numer sprawy: 21/ZZ/AZLZ/2017                                                                          Warszawa dnia 21.04.2017 r. Instytut Lotnictwa informuje, że prowadzi dialog techniczny poprzedzający…

1 2 3