Biblioteka Instytutu Lotnictwa zawarła porozumienie z Biblioteką Uniwersytecką w Warszawie o pobieraniu danych z Narodowego Katalogu Centralnego – NUKAT.

Współpraca ma na razie charakter współpracy biernej tzn. Biblioteka Instytutu Lotnictwa pobierać będzie gotowe opisy książek, w zamian dając informację, że dana książka znajduje się w jej zbiorach. W przyszłości współpraca ma przekształcić się we współpracę czynną, czyli współtworzyć Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny – NUKAT.

Celem tworzenia katalogu centralnego NUKAT jest:
– zapewnienie dostępu do informacji o zasobach polskich bibliotek naukowych,
– utworzenie źródła gotowych rekordów,
– przyspieszenie katalogowania i obniżenie jego kosztów w skali kraju poprzez zastosowanie metody współkatalogowania,
– usprawnienie wypożyczeń międzybibliotecznych.

NUKAT jest realizowany jako przedsięwzięcie, za które odpowiada Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie. Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie.

Podziel się wpisem