Prace Instytutu Lotnictwa (Transactions of Institute of Aviation) są wydawane nieprzerwanie od roku 1951 i zawierają opracowania naukowo-techniczne obejmujące wyniki samodzielnych, teoretycznych lub laboratoryjnych badań autorów, szczególnie wartościowych dla rozwoju lotnictwa. Na stronach Prac inżynierowie i naukowcy Instytutu Lotnictwa, wyższych uczelni oraz światowego przemysłu lotniczego prezentują swój dorobek, przemyślenia i idee.

Bibliografia Prac Instytutu Lotnictwa obejmuje wykaz 245 zeszytów z lat 1951-2016, a w nich 1760 artykułów z podziałem na 9 następujących rozdziałów tematycznych:

  • projektowanie i badania płatowców,
  • projektowanie i badania silników,
  • projektowanie i badania rakiet oraz obiektów kosmicznych,
  • osprzęt obiektów latających, automatyka i cyfryzacja,
  • metody i wyniki badań doświadczalnych, laboratoria,
  • metody i wyniki obliczeń, modelowanie i symulacje,
  • inżynieria materiałowa,
  • bezpieczeństwo, niezawodność, ekologia,
  • organizacja, zarządzanie, marketing.

Książkę można nabyć w sklepie on-line Wydawnictw Naukowych Instytutu Lotnictwa pod tym adresem.

Podziel się wpisem