W dniu 21 czerwca 2022, dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa, dr inż. Paweł Stężycki, wziął udział w Berlin Aviation Summit (BAS). Szczyt poprzedzał targi ILA Berlin. Podczas tej edycji BAS, wysocy rangą przedstawiciele dziedzin związanych z lotnictwem odpowiadali na pytania dotyczące rozwoju lotnictwa z perspektywy ekonomicznej, politycznej, technologicznej i naukowej. Trzeci Berlin Aviation Summit był wspólnym wydarzeniem Niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Lotniczego (BDLI) i Niemieckiego Centrum Lotniczego (DLR).

Dyrektor Instytutu, dr inż. Paweł Stężycki został zaproszony do debaty dotyczącej „Technologie neutralne dla klimatu”. Paneliści mieli odnieść się do tego, jak badania i rozwój technologii uformują przyszłość lotnictwa.

Wraz z dr. inż. Pawłem Stężyckim w debacie udział wzięli: dyrektor Clean Aviation Joint Undertaking – Axel Krein, dyrektor generalny NRC Aerospace – Ibrahim Yimer oraz członek zarządu DLR ds. Aeronautyki – Markus Fischer.

Mowę poprzedzającą debatę wygłosiła dyrektor Dyrektoriatu Generalnego Clean Planet przy Komisji Europejskiej – Rosalinde van der Vlies. Komisarz w swoim przemówieniu podkreślała, że wszelkie podejmowane działania prowadzące do osiągnięcia neutralności klimatu będą miały jeszcze większe efekty, jeśli rozpoczęta zostanie współpraca i interakcje pomiędzy dyscyplinami i granicami. Komisarz van der Vlies podkreśliła, że istotnym krokiem jest opracowywanie planów, tez i map drogowych, jednak najważniejsze jest ich realizowanie.

Podczas samej debaty uczestnicy mierzyli się z pytaniami dotyczącymi współpracy instytucji badawczych z przemysłem oraz czy instytucje badawcze osiągną cele przemysłu. Mówcy wskazali na istotną rolę instytucji badawczych w rozwoju technologii.

Ważnym pytaniem była kwestia dalszego rozwoju lotnictwa i nowych trendów. Uczestnicy debaty wskazali m.in. rozwój napędów hybrydowych, lot autonomiczny systemów UAM/VTOL, osiąganie założeń celów zrównoważonego lotnictwa i cyrkularności.

Istotną część debaty poświęcono na omówienie wpływu wojny na Ukrainie i wykluczeniu instytucji rosyjskich ze współpracy badawczej. Dyrektor Paweł Stężycki podkreślił, że „agresja Rosji na Ukrainę wstrzymała wszelką współpracę. Członkostwa instytucji rosyjskich zostały zawieszone, a wspólne projekty wstrzymane.”

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: General Electric, Airbus czy Pratt & Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes  ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka i energia.

Podziel się wpisem