W ramach zawartej w ubiegłym roku umowy pomiędzy Instytutem Lotnictwa i Politechniką ze Stuttgartu na przełomie 2017 roku wykonano badania rezonansowe elektrycznego motoszybowca Icaré II XX, (http://www.icare-solar.de) zaprojektowanego i zbudowanego w 1996 roku przez studentów Instytutu budowy samolotów Politechniki w Stuttgarcie (IFB Universität Stuttgart).

Motoszybowiec o rozpiętości 25 m jest napędzany silnikiem o mocy 12 kW umieszczonym na szczycie usterzenia. Źródłem prądu jest akumulator umieszczony w kadłubie oraz ogniwa słoneczne na skrzydle, lotkach i sterze wysokości o łącznej mocy ok. 3,6 kW.

Obiekt do badań dostarczyła ekipa ze Stuttgartu pod kierunkiem prof. Andreasa Strohmayera. Badania i obliczenia flatterowe obejmują analizę motoszybowca w konfiguracji podstawowej oraz w konfiguracji z dwoma dodatkowymi silnikami na końcach skrzydeł.

Badania rezonansowe i analizy flatteru motoszybowca w pierwotnej wersji wykonał przed laty dr N. Niedbal. Celem obecnie wykonywanych w Instytucie Lotnictwa badań rezonansowych i analiz flatteru jest weryfikacja poprzednich wyników oraz ograniczeń wynikających z wprowadzonych modyfikacji motoszybowca.

Oblot motoszybowca z dodatkowymi silnikami planowany jest na wiosnę br. Wykonawcą badań rezonansowych i obliczeń flatteru jest Zakład Badania Struktur Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji.

Podziel się wpisem