14 września 2012 w Łodzi odbędzie się konferencja pod tytułem „Ekologiczne aspekty oddziaływania na środowisko i zdrowie człowieka dużych inwestycji – analiza zagrożeń”. Na zaproszenie organizatorów w konferencji weźmie udział między innymi naukowiec z Instytutu Lotnictwa w Warszawie mgr inż. Marta Rojek. Prelegentka specjalizująca się w badaniach nad hałasem wygłosi referat pod tytułem „Hałas lotniczy- ocena stanu zagrożenia oraz metody ograniczania uciążliwości”. Hałas lotniczy jest uważany za element zanieczyszczenia środowiska naturalnego, ze względu na jego negatywny wpływ na organizmy żywe. Wraz z rozwojem komunikacji lotniczej zwiększa się obszar narażony na nadmierny hałas, a tym samym liczba ludności oraz zwierząt będących pod jego wpływem. Dlatego badanie i poszukiwanie rozwiązania problemu emisji tego rodzaju hałasu stało się bardzo ważnym elementem działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Organizatorami konferencji są:  Partia Zielonych RP, Fundacja Edukacji Ekologicznej i Zrównoważonego Rozwoju.

Poza reprezentantką Instytutu Lotnictwa prelekcje wygłoszą przedstawiciele m.in.: Wojskowej Akademii Technicznej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Łódzkiej, Instytut Energetyki, Instytutu Nafty i Gazu, PGE GiEK S.A.

Podziel się wpisem