23 marca 2011 roku Antoni Jankowski uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej.

Antoni Jankowski prezentował monografię pt. „Studium wpływu ciśnienia, prędkości i rodzaju strugi gazów na przebieg procesu spalania”. Recenzentami monografii byli: prof. zw. dr hab. inż. Rudolf Klemens (Politechnika Warszawska), prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Merkisz (Politechnika Poznańska), prof. zw. dr hab. inż. członek PAN Jarosław Mikielewicz (Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk), prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Niewczas (Politechnika Lubelska). Antoni Jankowski wygłosił wykład pt. „Perspektywy zastosowania wodoru jako paliwa do silników spalinowych”. Antoni Jankowski ma w dorobku naukowym 125 opublikowanych artykułów naukowych, 131 referatów na sympozjach, konferencjach i kongresach naukowych – krajowych i międzynarodowych, kilkadziesiąt wdrożeń przemysłowych oraz 171 raportów z realizacji prac naukowo-badawczych.

Był promotorem 3. oraz recenzentem 10. obronionych przewodów doktorskich. Jest redaktorem naczelnym czasopisma naukowego Journal of KONES (9 pkt wg klasyfikacji MNiSW) oraz inicjatorem konferencji KONES. Jest członkiem wielu krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń i towarzystw naukowych. Antoni Jankowski uzyskał dyplom z uchwały Rady Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej podpisany przez Dziekana prof. dr hab. inż. Marka Idziora

Podziel się wpisem