Na wniosek polskiej Ambasady w Hadze, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa został zaproszony do organizacji wydarzenia pn. Polish Drone Sector Meetup podczas targów wystawienniczo-konferencyjnych Drone Week 2019 w Amsterdamie.

Strona Ł-ILOT wyznaczyła zespół delegatów do koordynacji przedsięwzięcia od strony organizacyjnej, jak i do wygłoszenia prezentacji dotyczących projektów w zakresie systemów bezzałogowych:

  • Piotr Loroch (organizacja po stronie Łukasiewicz – ILOT),
  • Krzysztof Łowczycki (prezentacja „Evolution of Sudil anti-drone platform”),
  • Agnieszka Sobieszek (prezentacja „Concept of high payload hybrid multi-rotor”),
  • Tomasz Pogorzelski (prezentacja „Łukasiewicz – ILOT participation in US UTM tests in Nevada”),
  • Adam Srebro – pion EDC (prezentacja „Łukasiewicz – ILOT Drone Hackathon”).

Do reprezentowania polskiego sektora dronowego, jak i do wygłoszenia prelekcji, zostały zaproszone także firmy zewnętrzne takie jak: Pelixar S.A., Hawk-e, JSW Innowacje S.A. oraz Sky Tronic Sp. z o.o.

Istotne wsparcie organizacyjne zostało udzielone przez Zagraniczne Biuro Handlowe w Amsterdamie. Polski Meetup został uroczyście otwarty przez Jego Ekscelencję Ambasadora RP w Królestwie Niderlandów, Pana Marcina Czepelaka.

Zaprezentowane przez pracowników Ł-ILOT prelekcje były na wysokim poziomie merytorycznym i ukazały Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa jako jednostkę posiadającą dużą wiedzę i doświadczenie w zakresie technologii BSP.

Uczestnictwo w Drone Week było też dobrą okazją do promocji na arenie międzynarodowej. Także sama formuła współpracy wielu instytucji i firm w celu popularyzacji polskiego sektora dronowego za granicą odniosła duży sukces marketingowy.

Podziel się wpisem