1 kwietnia 2009 roku rozpoczęła działalność nowa Akcja Koordynacyjna „CoopAIR-LA” zainicjowana przez partnerską dyskusję Instytutu Lotnictwa z hiszpańskim instytutem lotnictwa – Instituto Nacional de Tecnica Aerospacial – INTA, którego przedstawiciel koordynuje Akcję. W projekcie uczestniczą ze strony europejskiej: INTA, ISDEFE, UPM (trzy instytucje z Hiszpanii), Airbus (Francja), SKYSOFT (Portugalia) oraz Instytut Lotnictwa. Ze strony krajów Ameryki Łacińskiej: EMBRAER (Brazylia) MINCYT (Meksyk), CONACYT (Argentyna). CoopAIR-LA jest pierwszym lotniczym projektem wspierającym współpracę między krajami Unii Europejskiej i Ameryki Łacińskiej.

Jego celem jest pogłębienie strategicznej współpracy w lotnictwie poprzez zidentyfikowanie wspólnych interesów i możliwości prowadzenia wspólnej działalności badawczo-rozwojowej w 6 obszarach dotyczących przyjaznego dla środowiska, efektywnego czasowo i ekonomicznie, satysfakcjonującego klientów i bezpiecznego transportu lotniczego dla ludzi i sprzętu oraz wspólnych pionierskich rozwiązań. Spotkanie otwierające odbyło się w Madrycie, w siedzibie instytutu INTA. Na spotkaniu tym Instytut Lotnictwa zaprezentował historię kontaktów z krajami Ameryki Łacińskiej (m.in. lot Skarżyńskiego, Air Show Kazimierza Kaliny, sprzedaż RWD do Brazylii), lata współczesne (zakup Embraerów dla LOT-u, wizytę techniczną w sprawie Dromaderów, sukcesy szybowca Diany II w Chile) oraz propozycję przyszłej współpracy, wynikającą z udziału w europejskich projektach w ramach kolejnych Programów Ramowych (HELIX, EPATS, DRESS, SUPERSKYSENCE i innych).

Akcja adresowana jest do osób i instytucji związanych z tym obszarem, badaczy, przedsiębiorców, polityków i innych odbiorców w krajach Unii Europejskiej i Ameryki Łacińskiej.

Prace prowadzone w ramach projektu obejmą:
1. stworzenie możliwości obserwacji, analizy i prognozowania środków niezbędnych do identyfikacji obszarów współpracy UE z krajami Ameryki Łacińskiej oraz głównych uczestników zaangażowanych w taką współpracę,
2. analizę barier i trudności napotykanych przez potencjalnych partnerów z Ameryki Łacińskiej podczas podejmowania prób uczestnictwa w europejskich programach B+R oraz trudności napotykanych w trakcie udziału w takich projektach,
3. analizę głównych przeszkód oraz zaproponowanie efektywnych mechanizmów prowadzących do zwiększenia udziału partnerów z Ameryki Łacińskiej,
4. rozpropagowanie wśród jak największej liczby jednostek badawczych, polityków i działaczy gospodarczych w Ameryce Łacińskiej informacji o europejskich programach badawczych oraz ułatwienie podjęcia wspólnych projektów,
5. organizację szeregu konferencji i warsztatów w krajach-uczestnikach Akcji z Ameryki Łacińskiej oraz Europy oraz konferencji podsumowującej w Europie z zadaniem rozpoznania możliwości zawiązania sieci tematycznych.
Termin zakończenia projektu przewidziano na 30.09.2010 r.

Podziel się wpisem