W dniach 10-12 lipca 2017 w Atlancie w Stanach Zjednoczonych odbyło się wydarzenie pod nazwą „AIAA Propulsion and Energy Forum”, będące największą konferencją dotyczącą napędów lotniczych i kosmicznych na świecie. Instytut Lotnictwa reprezentowali pracownicy naukowi Centrum Technologii Kosmicznych: dr Grzegorz Rarata, dr inż. Paweł Surmacz, mgr inż. Kamil Sobczak oraz mgr inż. Wojciech Florczuk.

Delegaci przedstawili, w głównych panelach konferencji, cztery prezentacje dotyczące napędów rakietowych:

  • Performance evaluation of hypergolic green propellants based on HTP for future next generation spacecraft
  • Experimental Evaluation of a Catalyst Bed Based on MnxOy/Al2O3 Catalyst for Decomposition of 98% Hydrogen Peroxide
  • Test Campaign of a Green Liquid Bi-propellant Rocket Engine Using Catalytically Decomposed 98% Hydrogen Peroxide as Oxidizer
  • Design of a Solid Rocket Motor for Controlled Deorbitation

Więcej: https://arc.aiaa.org/doi/abs/10.2514/6.2017-4849

Tym samym, w sposób znaczący, zasygnalizowane zostały najnowsze polskie osiągnięcia w dziedzinie technologii rakietowych, w szczególności rozwój napędów opartych na nadtlenku wodoru i nowoczesne podejście do tematu odpadów kosmicznych.

Na wydarzeniu nie zabrakło przedstawicieli Ohio State University, z którym współpracuje Instytut Lotnictwa. Doktor Mike Benzakein, dyrektor Propulsion and Power Center w Ohio State University, poprowadził główny panel dyskusyjny o przyszłości napędów lotniczych.

Konferencja pozwoliła delegatom Instytutu Lotnictwa na wymianę doświadczeń z przedstawicielami czołowych jednostek zajmujących się technologiami rakietowymi na świecie oraz na rozpoczęcie rozmów z szeregiem potencjalnych nowych partnerów naukowych i biznesowych.

Podziel się wpisem