Spotkanie “AeroPortal Proposals Selection Process – 3rd CFP Aeronautics FP7”, akcji wspierającej małe i średnie europejskie przedsiębiorstwa lotnicze, odbyło się w dniu 25 września 2009 roku na Uniwersytecie w Patras w Grecja.  Celem spotkania było zaprezentowanie przygotowanych projektów w ramach poszczególnych krajów europejskich i ich ocena oraz omówienie kampanii świadomościowej, a także dalszych akcji przed 3 konkursem 7 Programu Ramowego.
Obradom przewodniczył koordynator projektu Jean Louis Bonafe z EURO INTER, a towarzyszyli przedstawiciele ASD: Norbert Reich – Head of Equipment & SME’s i Monica Ibido –  AeroPortal Industry Project Manager. W trakcie spotkania przedstawiciele punktów kontaktowych przedstawili odpowiednio: Polska – 4 projekty, Belgia – 3 projekty, Portugalia i Czechy po 2 projekty, pozostałe państwa w tym Węgry, Grecja, Francja, Włochy i Niemcy po jednym projekcie. Aktualnie opisy części z zaakceptowanych projektów są udostępnione na stronie internetowej. Po spotkaniu uczestnicy akcji AeroPortal byli gośćmi ISTRAM – Institute of Scientific and Technological Research in Aeronautics and Mechanical Engineering, gdzie zwiedzano laboratoria materiałowe, technologii wytwarzania i elektroniczne. Przedstawiciele greckiego instytutu  zaprezentowali również wybrane prace studentów m.in. samochody typu Formuła I. Na zakończenie wizyty omówiono działalność Uniwersytetu Patras w ramach sieci University Laboratories Network.
Podziel się wpisem