Od prawie trzech dekad Europejskie Dni Aeronautyki (Aerodays) są wiodącym wydarzeniem w dziedzinie badań i innowacji w lotnictwie, odzwierciedlając priorytety i strategie określone w ramowych programach badań Unii Europejskiej. Ósme Aerodays zorganizowane w tym roku w dniach 24-26 listopada 2020, opierały się na osiągnięciach Horyzontu 2020, największego do tej pory unijnego programu badań i innowacji, oraz na nowym podejściu polegającym na integracji dwóch wydarzeń zorganizowanych jako TandemAEROdays19.20 w Rumunii w 2019 r. i Niemczech w 2020 r.

Tegoroczną edycję AeroDays2020 w Niemczech tworzyły dwa wydarzenia: Berlin Aviation Summit i FORUM. Podczas spotkania otwierającego na wysokim szczeblu, Berlin Aviation Summit, w dniu 24 listopada, kluczowi gracze ze wszystkich zainteresowanych stron omawiali strategie rewitalizacji międzynarodowego lotnictwa i globalnych łańcuchów wartości. Prowadzone rozmowy i panele dyskusyjne na otwartej platformie innowacji AeroDays2020 FORUM, w dniach 25-26 listopada, skoncentrowały się natomiast się na badaniach, technologii i innowacjach jako czynnikach umożliwiających neutralność klimatyczną, ochronę środowiska i wiodącą pozycję w przemyśle.

Uczestniczące w wydarzeniu, poprzez swoich członków, stowarzyszenie EREA prezentowało swoją wizję dotyczącą przyszłości w przemyśle lotniczym.

Jednym z panelistów podczas sesji dedykowanej pt. „Paving the way towards climate-neutrality by 2050” („Torując drogę do neutralności klimatycznej do 2050 roku”) był dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa, dr inż. Paweł Stężycki, który prezentował podejście i sposób działania instytutów badawczych EREA wpływający na osiągnięcie neutralności klimatycznej w sektorze lotniczym.

Paneliści tej sesji przedstawili wyniki programu Clean Sky 2, które pomogą utorować drogę do neutralności klimatycznej do 2050 r.

Przedstawione zostały przykłady:

  • ultra zaawansowanych konfiguracji samolotów,
  • wielofunkcyjnych technologii projektowania i produkcji kadłubów nowej generacji,
  • przyjaznych dla środowiska technologii silników,
  • nowych koncepcji systemów
  • oraz konkurencyjnych, wydajnych, niskoemisyjnych małych samolotów następnej generacji.

Wydarzeniem towarzyszącym Aerodays 2020 było także zaprezentowanie postanowień porozumienia ZEMA (“Zero Emission Aviation”) podpisanego podczas IFAR Summit 2020 przez 13 instytutów badawczych. Wśród sygnatariuszy ZEMA znalazł się Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa reprezentowany przez jego dyrektora, dr. inż. Pawła Stężyckiego. Więcej o porozumieniu ZEMA tutaj.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: General Electric, Airbus czy Pratt & Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka i energia.

Podziel się wpisem