W dniach 7-10 kwietnia 2014 na Uniwersytecie Glyndwr w St. Asap w Wielkiej Brytanii odbyła się konferencja pt. „Zaawansowane materiały konstrukcyjne stosowane w ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych”.

Celem konferencji było zgromadzenie naukowców zainteresowanych tematyką kompozytów lub innych materiałów specjalnych stosowanych w demonstratorach technologii oraz w konstrukcjach poddawanych ekstremalnym warunkom eksploatacyjnym. Tego rodzaju materiały muszą charakteryzować się wysoką wytrzymałością, sztywnością,  odpornością na wysoką temperaturę, wysoką geometryczną stabilnością lub wykazywać inne nietypowe właściwości.

Docelowo w konferencji wzięło udział 80-120 uczestników, tak aby wszyscy delegaci mieli sposobność spotkać się ze sobą. Wśród uczestników byli  zarówno młodzi naukowcy, którzy pracują, bądź chcą pracować nad wielostronnymi zagadnieniami w tej dziedzinie, jak i uznani badacze oraz przedstawiciele branży technologii przemysłowych. Celem spotkania było powiązanie ze sobą różnorodnej wiedzy eksperckiej, poglądów na temat  zastosowań użytkowychz ambicją, energią, doświadczeniem i wiedzą uczestników.

W trakcie konferencji przewidziano czas na dyskusję, zogniskowaną wokół pytań o wyzwania stojące  przed inżynierią materiałową oraz przyszłe rozwiązania technologiczne. Dyskusja ta może stać się przyczynkiem do przyszłej współpracy zespołów badawczych, zwiększającej multidyscyplinarne  kwalifikacje niezbędne przy aplikacji o finansowanie programów badawczych.

Zgodnie z formułą konferencji, każdego dnia odbywał  się wykład plenarny na wybrany temat, mogący zainteresować zarówno ekspertów, jak i osoby, nie będące zaznajomione szerzej z danym zagadnieniem. Po każdej sesji wykładowej przewidziano czas na wspólne dyskusje oraz prezentacje.  W trakcie konferencji odbywały się spotkania integracyjne dla uczestników.

Więcej informacji: http://amda2014.iopconfs.org

Podziel się wpisem