International Workshop on Detonation for Propulsion 2014

0

Instytut Lotnictwa w ramach projektu POIG „Silnik turbinowy z detonacyjną komorą spalania” zorganizował w dniach 22-24 czerwca 2014 roku warsztaty pt.: „International Workshop on Detonation for Propulsion 2014”  (IWDP 2014).

Warsztaty są od paru lat corocznym miejscem spotkań naukowców z całego świata zajmujących się problematyką zastosowania detonacji w silnikach.

Tematyka wygłaszanych referatów objęła swym zakresem:

  • nowe koncepcje detonacji w zastosowaniach napędowych,
  • techniki pomiaru zjawiska detonacji,
  • nowe odkrycia w fizyce detonacji,
  • analityczne i obliczeniowe metody analizy zjawiska detonacji.

Warsztaty były okazją do podsumowania 4 letnich prac zrealizowanych w ramach projektu POIG „Silnik turbinowy z detonacyjną komorą spalania”.

INVITATION

On behalf of the organizers, I would like to invite you as a speaker for the International Workshop on Detonation for Propulsion 2014 (IWDP 2014) which will be held on June 22-24, 2014 at Institute of Aviation, Warsaw, Poland.

The Workshop aims to promote the international exchange of technical achievements in the field of detonation and its application to propulsion. The program will be prepared only taking into consideration invited talks by specialists from institutions where active programs are going on to cover the following topics: (1) New concepts in detonative propulsion from sub-component to system levels, (2) Experimental techniques for detonation in propulsion, (3) New findings in detonation physics from experimental and theoretical studies, and (4) The analytical and computational methods of detonation analysis. Thanks to support the event through the project „Turbine Engine with detonation chamber” and Institute of Aviation, researchers around the world would be able to present their most recent accomplishments and exchange research ideas in this exceptional forum.

The event is set to be held in Institute of Aviation, Warsaw on June 22-24, 2014. Technical tours to the Institute of Aviation and Warsaw University of Technology will be arranged during the event.

For further information about IWDP 2014, please visit the workshop website at www.ilot.edu.pl/IWDP2014

It would be our pleasure and honor to have you as a speaker at Workshop. Your contribution will be crucial to the success of the conference. If you have any question, please do not hesitate to contact me at piotr.kalina@ilot.edu.pl. We would appreciate it if you could kindly communicate your intention of participation before April 15th, 2014. Thank you in advance and I look forward to your participation.

Participation in the Workshop is free (no Registration Fee). Participants cover only the costs of their round trip and stay in Warsaw during the Workshop.

Please confirm your participation in the conference and give the title of article to  addresses:

piotr.wolanski@ilot.edu.pl and piotr.kalina@ilot.edu.pl

IWDP 2014 Organizers: 

Piotr Wolański, Manager of „Turbine Engine with detonation chamber” project. IoA, Poland

Piotr Kalina, Manager of Propulsion Laboratory, IoA, Poland


Professor
Piotr Wolański
Institute of Aviation

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 19 sierpnia 2015 o 10:48:48 [aktualna wersja] przez admin
  • 19 sierpnia 2015 o 10:34:31 przez admin