IFAR Summit 2018

W dniach 26-29 listopada 2018 roku w Moskwie odbył się 9th IFAR Summit, który został połączony z obchodami 100-lecia rosyjskiego instytutu aerohydrodynamicznego TsAGI, który także jest członkiem tej organizacji.

Podczas czterech dni konferencji oraz obchodów zostały zorganizowane różnorodne sesje tematyczne oraz towarzyszące okrągłej rocznicy wydarzenia.

Przewodnim motywem spotkania był temat Urban Air Mobilty. Z tej okazji zaprezentowany oraz poddany pod dyskusję został, przygotowany przez Porsche Consulting, raport na temat przyszłości UAM w perspektywie do roku 2035. Następnie przeprowadzona została seria interaktywnych sesji dyskusyjnych dotyczących pięciu krytycznych zagadnień w obszarze UAM. Cykl dyskusji na temat społecznej akceptacji dla nowej technologii został poprowadzony przez przedstawicieli Instytutu Lotnictwa – Przemysława Drężka oraz Mikołaja Jarkowskiego. Opracowane w wyniku dyskusji konkluzje zostały zaprezentowane na forum spotkania.

Ponadto, szczyt IFAR był okazją do przybliżenia współpracy bilateralnej w ramach wspólnych projektów pomiędzy członkami IFAR-u – ONERA, NASA, DLR, TU Delft. Organizacje te realizują szereg wspólnych projektów badawczych.

IFAR wspomaga również rozwój kariery młodych naukowców spośród zrzeszonych w organizacji jednostek. Program wsparcia nosi nazwę ECN Early Career Network, w ramach tego programu organizowane są webinaria edukacyjne dla młodych naukowców oraz coroczne Young Researchers Conferences.

Podczas IFAR Summit odbył się także technical tour w instytucie TsAGI, podczas którego uczestnicy zwiedzili Aerodynamic Tube oraz Hydro Channel.

Podczas konferencji odbywały się również inne sesje dyskusyjne,  m.in omawiano tematy związane z badaniami prowadzonymi w każdej z organizacji członkowskich nad Hybrid-Electric Propulsion oraz nt. przyszłych działań IFAR mających na celu przyciągniecie młodych ludzi do ośrodków zajmujących się badaniami aeronautycznymi.

Bardzo ważnym aspektem szczytu była możliwość nawiązania kontaktów z przedstawicielami środowiska lotniczego z całego świata.

IFAR (International Forum for Aviation Research) jest jedyną na świecie siecią ośrodków badawczych lotnictwa. Organizacja ma na celu połączenie organizacji badawczych na całym świecie, umożliwienie wymiany informacji i komunikacji w zakresie działalności badawczej w dziedzinie lotnictwa oraz rozwinięcie wśród swoich członków wspólnego zrozumienia wyzwań stojących przed światową społecznością badawczą w dziedzinie lotnictwa.

W centrum zainteresowania IFAR są niekonkurencyjne badania i rozwój w dziedzinie lotnictwa związane z globalnymi wyzwaniami technicznymi, takimi jak kwestie związane z emisją, hałasem, bezpieczeństwem, wydajnymi operacjami oraz krokami mającymi na celu zmniejszenie wpływu lotnictwa na klimat i środowisko.

Instytut Lotnictwa podczas wydarzenia reprezentowali: dyrektor naczelny Paweł Stężycki, profesor Joanna Cygler (pełnomocnik dyrektora ds. organizacji badań naukowych), Agata Wierzbińska (główny specjalista ds. współpracy z Unią Europejską) oraz przedstawiciele Zakładu Aerodynamiki: Mikołaj Jarkowski i Przemysław Drężek.

Podziel się wpisem