1 sierpnia 1926 roku w Warszawie utworzono Instytut Badań Technicznych Lotnictwa – dzisiejszy Instytut Lotnictwa.

Historia Instytutu Lotnictwa sięga początków niepodległości Polski. W grudniu 1918 roku polskie władze powołały Dział Naukowo Techniczny w Sekcji Żeglugi Napowietrznej Ministerstwa Spraw Wojskowych, który w 1919 roku został przemianowany na Wydział Naukowo Techniczny i Wyszkolenia z siedzibą w Zamku Królewskim w Warszawie, a następnie w 1920 roku w Departament Lotnictwa Ministerstwa Spraw Wojskowych. Jego następczynią była Wojskowa Centrala Badań Lotniczych, utworzona  w listopadzie 1921 roku. To właśnie przekształcenie WCBL na Instytut Badań Techniczny Lotnictwa w dniu 1 sierpnia 1926 roku uznaje się za datę początkową historii Instytutu Lotnictwa.

Przez cały rok 2016 trwają obchody związane z jubileuszem 90-lecia Instytutu Lotnictwa. Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z programem obchodów na www.ilot90.pl oraz ze specjalną ofertą wydawniczą Wydawnictw Naukowych Instytutu Lotnictwa: https://ilot.lukasiewicz.gov.pl/sklep/.

Więcej o historii Instytutu Lotnictwa: https://ilot.lukasiewicz.gov.pl/o-instytucie-lotnictwa/historia/.

Początki Instytutu Lotnictwa: http://ilot90.pl/poczatki-instytutu-lotnictwa/.

Podziel się wpisem