Instytut Lotnictwa po raz dziewiąty był gospodarzem międzynarodowej konferencji poświęconej napędom kosmicznym. Tegoroczna edycja odbyła się w dniach 7-8 października i zgromadziła 50 przedstawicieli nauki z Polski, Ukrainy, Włoch, Niemiec oraz Francji. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Dyrektor Instytutu Lotnictwa – prof. Witold Wiśniowski. Wykład inaugurujący wygłosił uznany autorytet w dziedzinie napędów rakietowych – prof. Piotr Wolański.

Konferencję poprzedziły warsztaty grupy roboczej projektu PULCHER pt. „Project Management Meeting 5”. Projekt ten dotyczy prac badawczych nad nowym typem silnika rakietowego wykorzystującego zjawisko zaczerpnięte z żuka bombardiera. Zakład Technologii Kosmicznych Instytutu Lotnictwa jest odpowiedzialny za badania samozapłonu H2O2 z wybranymi paliwami oraz za dostarczanie H2O2 do miejsca testów badanego demonstratora.

Konferencja naukowa odbyła się w nowym budynku Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych, które znajduje się na terenie Instytutu Lotnictwa. Organizatorzy zadbali również o odpowiednią oprawę całego spotkania. Naukowcy zgromadzeni w głównej auli budynku mogli bowiem przyjrzeć się 4-metrowemu modelowi eksperymentalnej rakiety ILR-33 „Bursztyn”. Rakieta jest flagowym projektem realizowanym przez Centrum Technologii Kosmicznych Instytutu Lotnictwa w ramach programu statutowego. Przedsięwzięcie nawiązuje do historii polskiej myśli technicznej – programu rakiet meteorologicznych „Meteor” rozwijanych w latach 70-tych w Instytucie Lotnictwa.

W trakcie dwóch dni konferencji odbyło się łącznie sześć sesji plenarnych. Goście Instytutu Lotnictwa zostali zaproszeni również do zwiedzenia jednego z laboratoriów Centrum Technologii Kosmicznych oraz stanowiska badawczego w Zakładzie Napędów.

Referaty podczas konferencji wygłosili: Piotr Wolański (Instytut Lotnictwa), Chiara Boffa (Niemcy, Uniwersytet Techniczny w Monachium), Jean-Francois Geneste (Francja, Airbus D&S), Angelo Pasini (Włochy, SITAEL SpA), Damian Kaniewski (Instytut Lotnictwa), Błażej Marciniak (Instytut Lotnictwa), Michał Pakosz (Instytut Lotnictwa), Dawid Cieśliński (Instytut Lotnictwa), Paweł Surmacz (Instytut Lotnictwa), Michał Kawalec (Instytut Lotnictwa), Robert Magiera (Space Forest), Adam Matusiewicz (Polskie Towarzystwo Rakietowe), Przemysław Paszkiewicz (Politechnika Warszawska), Jan Kindracki (Politechnika Warszawska), Bartosz Bartkowiak (Instytut Lotnictwa), Wojciech Florczuk (Instytut Lotnictwa), Kamil Sobczak (Instytut Lotnictwa), Dominik Kublik (Instytut Lotnictwa), Ewelina Szpakowska-Peas (Instytut Lotnictwa), Robert Placek (Instytut Lotnictwa), Grzegorz Ratata (Instytut Lotnictwa), Damian Rysak (Politechnika Warszawska) oraz Andrzej Kotarski (Tripoli Rocket Association, Polskie Towarzystwo Astronautyczne).

Organizatorzy konferencji: Instytut Lotnictwa, Polska Akademia Nauk, Politechnika Warszawska i Polskie Towarzystwo Astronautyczne.

Podziel się wpisem