W dniach 15-16 listopada 2018, Instytut Lotnictwa już po raz dziewiąty gościł ekspertów marketingu nauki podczas Europejskiego Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych. Wydarzenie zgromadziło ponad 80 uczestników z Polski oraz zagranicy.

Konferencja organizowana przez Instytut Lotnictwa jest jedyną tego typu platformą prezentacji najnowszych wyników badań marketingowych oraz rozwiązań praktycznych stosowanych przez instytucje naukowe i badawcze z całej Europy, i nie tylko.

Gościem specjalnym tegorocznej edycji był profesor William Bradley Zehner II z IC2 Institute (University of Texas w Austin, USA). W swoim wystąpieniu profesor Zehner nawiązał m.in. do misji Apollo 11 zrealizowanej przez NASA, jako przykładu realizacji profesjonalnej strategii marketingowej prowadzonej przez instytucję naukowo-badawczą przy wsparciu i współudziale decydentów politycznych. Prezentacja dotyczyła także wpływu technologii i nauki na wzrost dobrobytu i stymulacji inwestycji w gospodarce, współpracy zespołów naukowych i biznesowych oraz marketingu strategicznego i taktycznego w rozwoju organizacji.

Prezentacje wygłoszone w trakcie dwóch dni konferencji dotyczyły m.in.: programów stażowych Unii Europejskiej, kryzysu wizerunkowego w zarządzeniu marketingowym, czynników rozwoju organizacji w kontekście wiedzy i innowacji, wykorzystania zintegrowanej komunikacji marketingowej (case study: Eko Patrol), employer marketingu i employer brandingu instytucji naukowych i uczelni wyższych, współtworzenia marki przez konsumentów, pomiaru i oceny komunikacji public relations, kampanii e-marketingowej szkoły wyższej (case study), roli marketingu usług w “experience economy”, e-commerce w kontekście starzenia się społeczeństw, koncepcji sieciowania instytutów badawczych w Polsce, festiwali nauki, gamifikacji i marketingu empirycznego, wykorzystania wirtualnej rzeczywistości w komunikacji marketingowej, budowania strategii rozwoju uczelni wyższej z wykorzystaniem metodyki sesji strategicznych, mediów społecznościowych oraz strategii eye-opening marketing.

Forum oferowało uczestnikom także poszerzenie wiedzy poprzez warsztaty z zakresu CSR oraz zarządzenia wiedzą w sieciach badawczo-rozwojowych. Uczestnicy wzięli także udział w sesji plakatowej.

W Forum wzięli udział przedstawiciele instytucji z Polski, Niemiec, Chorwacji, Włoch, Szkocji, Węgier, Rumuni oraz USA.

9. Europejskie Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych odbyło się pod patronatem honorowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Patronat merytoryczny nad konferencją objęło Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu.

Podziel się wpisem