Komisja Konkursowa Instytutu Lotnictwa na posiedzeniu 14 maja 2010 roku, podjęła decyzję o przyznaniu nagród dla autorów najlepszych prac badawczych w roku 2009 wykonanych w Instytucie Lotnictwa. Nagrody przyznano w dwóch kategoriach: prace teoretyczne i teoretyczno-doświadczalne oraz prace aplikacyjne naukowo-badawcze i techniczne.
W pierwszej kategorii główną nagrodę za pracę pt.: ”Techniki i technologie rakiet kosmicznych” otrzymał zespół kierowany przez prof. Piotra Wolańskiego. W kategorii drugiej zwyciężyła praca pt.:” Stanowisko do badań elektrycznego układu sterowania kołem przednim”, zespołu kierowanego przez Rafała Kajkę.
Podziel się wpisem