Instytut Lotnictwa po raz ósmy gościł uczestników międzynarodowej konferencji poświęconej marketingowi instytucji naukowych i badawczych (16-17 listopada 2017). W tegorocznej edycji udział wzięło 140 uczestników z Polski i zagranicy. Swoimi doświadczeniami dzielili się przedstawiciele europejskich instytutów badawczych, uczelni wyższych oraz instytucji wspierających rozwój nauki.

Tegoroczna konferencja zgromadziła przedstawicieli liczących się w Europie instytucji naukowo-badawczych. Ich reprezentanci to eksperci o wieloletnim doświadczeniu, którzy chętnie dzielili się wynikami swoich prac badawczych, jak również wnioskami z codziennej pracy związanej z promocją nauki. Wyjątkowa, międzynarodowa atmosfera spotkania pozwoliła na wymianę doświadczeń, jak i nawiązanie nowych kontaktów naukowych.

Oprócz szeregu ekspertów, w forum uczestniczyła także liczna grupa polskich i zagranicznych studentów z Politechniki Warszawskiej pod opieką dr. Marka Seretnego, którzy w trakcie sesji plakatowej zaprezentowali swoje pomysły na promocję innowacyjnych rozwiązań marketingowych. Wyróżnienie od uczestników konferencji otrzymali studenci, którzy opracowali aplikację mobilną „Find Fine Food” umożliwiającą konsumentom sprawdzenie skąd pochodzi dany produkt i jaki jest wpływ jego produkcji na środowisko.

W trakcie dwudniowego wydarzenia odbyły się cztery sesje plenarne, sesja plakatowa oraz warsztaty dotyczące m.in. tematyki prawnej, CSR, promocji nauki w Internecie, symbiozy nauki i biznesu, zarządzania sieciami współpracy i klastrami oraz pisania tekstów popularnonaukowych.

Kolejna edycja forum odbędzie się już za rok, w dniach 15-16 listopada 2018 w Instytucie Lotnictwa. Oficjalna strona konferencji: www.ilot.edu.pl/minib.

Prelegentami 8. Europejskiego Forum „Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych” byli: prof. dr hab. Bogdan Sojkin (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), dr inż. Jerzy Baruk (Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie), dr Olgierd Witczak (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), mgr Anna Szymczak (Uniwersytet Łódzki), dr Marzena Feldy (Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy), dr Konrad Werner (Uniwersytet Warszawski), prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Izabela Baruk (Politechnika Łódzka), prof. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), dr Sylwia Jarosławska-Sobór (Główny Instytut Górnictwa), dr Piotr Mikosik (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie), mgr Daria Goś (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej), Katja Lasch (German Academic Exchange Service, Niemcy), Martin Podaril (Stowarzyszenie Organizacji Badawczych, Czechy), prof. Juan J. Garcia-Machado (Uniwersytet w Helvie, Hiszpania), prof. Durdana Ozretic-Dosen (Uniwersytet Zagrzebski, Chorwacja), Dalibor Jakus (Chorwacja), mgr inż. Joanna Bilecka (SERUM, Polska), prof. Petra Morschheuser i prof. Joern Redler (Baden-Wuerttemberg Cooperative State University Mosbach, Niemcy), prof. Zoran Krupka (Uniwersytet Zagrzebski, Chorwacja) oraz dr Marek Seretny (Politechnika Warszawska).

Patronat honorowy nad konferencją objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dodatkowych informacji udziela:

Aneta Olejniczak
Kierownik Biura Konferencji
Tel.: (+ 48) 22 846 00 11 wew. 551
Mail: aneta.olejniczak[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl

Podziel się wpisem