W ramach akcji koordynującej i wspierającej współpracę Europy z krajami Ameryki Łacińskiej – „ CoopAir-LA – Cooperation European Union-Latin America in Aeronautics and Air Transport Research”, która zawarta jest w projekcie nr 234321 w 7 Programie Ramowym, odbył się cykl trzech spotkań, w których uczestniczyli przedstawiciele Instytutu Lotnictwa.

Inauguracyjne spotkanie tzw. Brazilian workshop, odbyło się w Ośrodku Szkoleniowym firmy Embraer: Colegio Juarez Wanderley – Instituto Embraer de Educacao e Pesquisa w Sao Jose Dos Campos w Brazylii. Następne spotkania odbyły się w Argentynie i Meksyku. Spotkania były okazją do nawiązania kontaktów z licznymi przedstawicielami przemysłu lotniczego Ameryki Łacińskiej. Południowoamerykańskich rozmówców interesował polski przemysł lotniczy oraz udział Instytutu Lotnictwa w projektach ramowych Unii Europejskiej. W szczególności efekty projektu Helix w postaci patentu Instytutu Lotnictwa na nową mechanizację skrzydła oraz problem biopaliw w lotnictwie. Gospodarze spotkania podjęli również rozmowy o ewentualnej możliwość projekcji programu EPATS na kraje Ameryki Łacińskiej.

Szczegóły cyklu spotkań tutaj w zakładce EVENTS

Podziel się wpisem