Globalne wyzwania i możliwości: szansa dla kosmosu – pod tym hasłem odbył się w dniach 2-6 października 2023 w Baku, w Azerbejdżanie, 74. Międzynarodowy Kongres Astronautyczny (International Astronautical Congress – IAC), corocznie organizowany przez Międzynarodową Federację Kosmiczną IAF. To jedno z największych wydarzeń dotyczących nauk i technologii związanych z kosmosem, które zgromadziło ponad 5 tysięcy osób związanych profesjonalnie z eksploracją kosmosu.

Kongres był okazją do zaprezentowania prac i projektów realizowanych w Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa, dotyczących następujących tematów:

  • rozwój systemu komunikacji satelitarnej, oparty na systemie wynoszenia rakiety Bursztyn (projekt SUBCOM),
  • przygotowanie rakiety Bursztyn pod kątem eksperymentów naukowych przeprowadzanych na jej pokładzie w postaci systemu zapewniającego komunikację, moc oraz zapis danych z tych eksperymentów,
  • możliwości rozkładu nadtlenku wodoru za pomocą promieniowania UV,
  • korzyści płynące z zastosowania metod przyrostowych w technologiach napędowych na przykładzie wtryskiwacza paliwa z projektu GRACE,
  • wyniki z testów w komorze próżniowej z projektu dotyczącego rozwoju systemu wektorowania ciągu silnika rakietowego.

Podczas sesji interaktywnych, zaprezentowano także następujące tematy:

  • nowe możliwości testowe związane z powstaniem laboratorium N+,
  • system kontroli napędu projektowany dla nanosatelitów,
  • silnik na stały materiał pędny rozwijany do celów deorbitacyjnych.

W trakcie kongresu odbyło się również głosowanie Międzynarodowej Federacji Astronautycznej dotyczące miejsca organizacji konferencji IAC w 2026 roku. Wśród ostatecznych kandydatów był Poznań oraz Antalya (Turcja). Mimo wielkich starań Polskiej Agencji Kosmicznej i Europejskiej Fundacji Kosmicznej, oraz pozytywnych rekomendacji federacji na rzecz Poznania, wygrała Antalya.

_

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: Boeing, GE, Airbus czy Pratt&Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych. Więcej: ilot.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

Podziel się wpisem