Instytut Lotnictwa po raz siódmy był miejscem dyskusji o marketingu europejskich instytucji badawczych i naukowych. Tegoroczna edycja zgromadziła 140 uczestników z Azerbejdżanu, Białorusi, Chorwacji, Hiszpanii, Indii, Iraku, Niemiec, Omanu, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Szwecji, Tajwanu, Turcji, Ukrainy i Włoch. Dwudniowe spotkanie obfitowało nie tylko w liczne wystąpienia, ale było też platformą dyskusji, spotkań i wymiany doświadczeń. Wydarzenie uzupełniły warsztaty oraz sesja plakatowa.

Europejskie Forum „Marketingu Instytucji Badawczych i Naukowych” organizowane przez Instytut Lotnictwa stwarza możliwość poznania aktualnych trendów, nowych narzędzi i tym samym podniesienia wiedzy z zakresu marketingu instytucji naukowych i badawczych. Zaproszeni prelegenci chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami z pracy w swoich instytucjach, jak również prezentowali wyniki badań związanych z tematyką konferencji.

Nieustanną popularnością cieszyły się także warsztaty, prowadzone przez uznanych praktyków i specjalistów, które pogłębiają wiedzę praktyczną uczestników konferencji. Sesje tematyczne uzupełniła natomiast sesja plakatowa. Nawiązywanie kontaktów umożliwiły nie tylko dyskusje w trakcie forum, ale także bankiet zorganizowany po spektaklu teatralnym dla uczestników konferencji.

Niewątpliwą zaletą forum jest jego umiędzynarodowienie. To jedyna tego typu konferencja w Europie. Goście forum wywodzą się nie tylko z różnych krajów, ale także reprezentują różnego rodzaju instytucje: instytuty badawcze, ośrodki naukowe, muzea, uniwersytety, agencje PR oraz przedsiębiorstwa związane z branżą naukowo-badawczą i lotniczą.

Polskie instytucje i uniwersytety reprezentowali: dr Sylwia Michalak (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), dr inż. Jerzy Baruk (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie), dr Sylwia Jarosławska-Sobór (Główny Instytut Górnictwa), dr Olgierd Witczak i dr Zbigniew Spyra (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Daria Goś (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie), dr hab., prof. nadzw. Agnieszka Baruk (Politechnika Łódzka), prof. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), dr Marzena Feldy (Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy), mgr inż. Alfred Brzozowski (Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy), dr Piotr Mikosik (Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie), dr hab., prof. nadzw. Zygmunt Waśkowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) oraz dr hab. inż., prof. nadzw. Witold Wiśniowski (Instytut Lotnictwa).

Wykład specjalny do uczestników konferencji wygłosiła Magdalena Burnat-Mikosz, Wiceprezes Zarządu Deloitte. Temat wystąpienia dotyczył przeglądu międzynarodowych zachęt na działalność badawczo-rozwojową.

Wykłady w języku angielskim wygłosili: prof. dr Durdana Ozretic-Dosen (Uniwersytet Zagrzebski, Chorwacja), Dalibor Jakus (Dyrektor PR  Nulaosam, Chorwacja) Dacha Atienza (Museu de Ciencies Naturals de Barcelona, Hiszpania), dr Kamila Peszko (Uniwersytet Szczeciński), Anna Velander Gisslen (Narodowe Muzeum Nauki i Technologii w Sztokholmie, Szwecja), prof. dr Petra Morschheuser (Baden-Wuerttemberg Cooperative State University Mosbach, Niemcy), Adam Michalski (FINRYAN S.A.), dr Marek Seretny (Politechnika Warszawska) oraz dr Jarosław Górski (Uniwersytet Warszawski, prezentacja przygotowana wspólnie z prof. dr. hab. Krzysztofem Opolskim).

Patronat merytoryczny nad wydarzeniem objęło Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu.

Konferencja odbyła się w ramach obchodów 90-lecia Instytutu Lotnictwa, objętych Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Oficjalna strona konferencji: https://ilot.lukasiewicz.gov.pl/minib/.

Podziel się wpisem