W dniach 18-21 października 2016, odbyła się 6. Międzynarodowa Konferencja EASN (6th EASN International Conference „Innovation in European Aeronautics Research”) w Porto, Portugalii.

W wydarzeniu wzięło udział ok 250 uczestników z całego świata, głównie z uczelni oraz instytutów badawczych, a także Komisji Europejskiej i firm z sektora aeronautyki.

Instytut Lotnictwa reprezentowało 13 osób, z których większość wygłosiło prezentacje nt. najnowszych osiągnięć i prac Instytutu na kilku sesjach tematycznych: Multidisciplinary Optimisation, Hybrid Electric Technologies, Design Challenges for Future Aero-Engines oraz Small Air Transport Challenges. Przedstawiciele Instytutu Lotnictwa byli również odpowiedzialni za przewodniczenie kilku sesji podczas konferencji.

Instytut Lotnictwa miał również wydzielone swoje własne stoisko promocyjne, gdzie udzielane były informacje na temat między innymi: struktury, działalności i oferty Instytutu oraz gdzie również skupiały się czynności networkingowe pomiędzy naukowcami z Instytutu a przedstawicielami z zagranicznych jednostek, biorących udział w konferencji EASN.

Ponadto, podczas konferencji odbyło się uroczyste wręczenie medalu oraz odznaczenie prof. Meyerowi J. Benzakeinowi z The Ohio State University honorowym członkostwem the Polish Society of Aeronautics and Astronautics (PSAA). Medal oraz list gratulacyjny został mu wręczony przez prezesa stowarzyszenia – dyrektora Instytutu Lotnictwa, Witolda Wiśniowskiego oraz profesora Zdobysława Goraja, koordynatora ds. międzynarodowych w PSAA.

Ostatniego dnia konferencji, podczas posiedzenia EASN Board of Directors, została podjęta decyzja, że 7. edycja konferencji EASN zostanie zorganizowana łącznie przez Instytut Lotnictwa oraz Politechnikę Warszawską jesienią 2017 roku.

Podziel się wpisem