W dniach 19-20 listopada 2015 roku Instytut Lotnictwa organizuje 6. Europejskie Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych. Tegoroczne forum było ponownie okazją do podjęcia dyskusji i wymiany poglądów w dziedzinie marketingu instytucji naukowych i badawczych.

Jest to wyjątkowe wydarzenie w ramach, którego pracownicy działów marketingu instytutów badawczych, uczelni wyższych, przedsiębiorstw zainteresowani poszerzeniem wiedzy i rozwojem kompetencji mają okazję spotkać się z wybitnymi autorytetami, czołowymi naukowcami oraz praktykami w dziedzinie marketingu z całej Europy. Wśród prelegentów znajdują się zarówno profesorowie i wykładowcy akademiccy, jak również pracownicy instytucji badawczych i naukowych.

Celem Forum jest prezentacja najnowszych wyników badań oraz rozwiązań praktycznych stosowanych przez instytucje naukowe i badawcze, m.in. instytuty, uczelnie, parki technologiczne z całej Europy.

Głównym przedmiotem zainteresowania Forum są strategie marketingowe wspierające promocję specyficznych usług oferowanych przez instytucje naukowe i badawcze w Polsce oraz innych krajach europejskich. Poruszane tematy związane są m.in. z badaniami i analizami marketingowymi, marketingiem B2B, public relations, social marketingiem, komercjalizacją wyników badań, prawem autorskim.

Wydarzenie to stwarza nie tylko możliwość poznania aktualnych trendów, nowych narzędzi, strategii w marketingu instytucji naukowych i badawczych, ale stanowi okazję do wymiany poglądów i nawiązania nowych kontaktów. Europejskie Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych dzięki swojej innowacyjnej formule a zarazem wyjątkowości merytorycznej wpisało się na stałe do kalendarza konferencji o tematyce marketingowej.

W tegorocznej konferencji udział wziął Keynote Speaker – prof. William Bradley „Brad” Zehner II (St. Edward’s University, University of Texas, Austin, Texas, USA). Więcej informacji dostępnych pod linkiem.

KOMUNIKAT

Program 6. Europejskiego Forum MINIB  – aktualizacja! (16.11.2015)

 

Termin zgłaszania referatów minął.

Językami forum będą polski i angielski. Wygłaszane referaty będą tłumaczone symultanicznie.

Autorzy wygłaszanych w czasie trwania Forum prezentacji proszeni są o przesłanie prezentacji (w Power Point lub pdf) w języku polskim i angielskim do dnia 9 listopada 2015 roku.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie możliwość wyboru tematów prezentowanych na Forum.

SESJA PLAKATOWA

20 listopada 2015 roku, w czasie drugiego dnia Forum odbędzie się sesja plakatowa. Termin nadsyłania tytułu oraz streszczenia (opis 5-10 zdań) wystąpień plakatowych mija 5 października 2015 roku.

Uczestnicy we własnym zakresie przygotowują i dostarczają wydruki.

W trakcie sesji odbędzie się także głosowanie na najbardziej interesujący plakat. W głosowaniu uczestniczyć mogą wszyscy uczestnicy konferencji.

Autorzy sesji plakatowej uczestniczą w Forum bezpłatnie.

Rejestracja uczestników odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej: www.ilot.edu.pl/minib

OPŁATY I TERMINY (indywidualna rezerwacja*) – FORUM

Wczesna rejestracja (do 31 lipca 2015) – 1150 PLN lub 275 EUR (cena netto)

Standardowa stawka (do 31 sierpnia 2015) – 1250 PLN lub 300 EUR(cena netto)

Późna rejestracja (0d 1 września 2015) – 1300 PLN lub 310 EUR (cena netto)

*Opłata zawiera:

  • materiały konferencyjne
  • udział w Forum
  • egzemplarz publikacji na płycie CD
  • certyfikat udziału
  • przerwy kawowe oraz obiady
  • spektakl i bankiet w teatrze

Cena netto, należy doliczyć należny podatek VAT. Opłata nie zawiera kosztów zakwaterowania oraz dojazdu.

Uczestnicy zakwalifikowani przez Radę Programową do wygłoszenia referatu lub udziału w sesji plakatowej są zwolnieni z opłaty.

 

Wpłat należy dokonywać na konto:

Instytut Lotnictwa

al. Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

 

Bank Pekao SA

Nr konta dla wpłat w złotych: 90 1240 6247 1111 0000 4977 2760

Nr konta dla wpłat w euro:  SWIFT PKOPPLPW 33 1240 6247 1978 0000 4980 3477

Z obowiązkowym dopiskiem:
MINIB 2015 (imię i nazwisko/instytucja).

 

Artykuły oraz pytania prosimy wysyłać na adres e-mail:

minib@ilot.edu.pl

 

Kierownik Biura Konferencji:

Aneta Olejniczak

tel. + 48 (22) 846 00 11 w. 551

Program i szczegóły udziału na stronie internetowej

www.ilot.edu.pl/minib

Podziel się wpisem