110 uczestników z 7 krajów uczestniczyło w tegorocznej konferencji poświęconej marketingowi instytucji naukowych i badawczych, która odbyła się w Instytucie Lotnictwa w dniach 19-20 listopada. Reprezentanci instytutów badawczych oraz uniwersytetów mieli okazję do zapoznania się z najnowszymi trendami marketingu nauki, a także do wymiany poglądów i nawiązania międzynarodowych kontaktów. 

Nowością tegorocznej konferencji był główny wykład prof. Williama Bradleya Zehnera II z Uniwersytetu św. Edwarda w Stanach Zjednoczonych, który wygłosił prezentację nt. marketingu wysokich technologii. Referat spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników forum.

W trakcie dwudniowej konferencji odbyło się łącznie sześć sesji plenarnych – prowadzonych przez profesorów i wykładowców akademickich, członków Rady Programowej Forum.

Pierwszy dzień konferencji poświęcony był uniwersytetom, jako instytucjom naukowo-badawczym oraz strategiom komunikacji w instytucjach naukowo-badawczych. Obie sesje poprowadził Przewodniczący Rady Programowej – prof. dr hab. Bogdan Sojkin z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Uczestnicy mogli dowiedzieć się więcej o wyzwaniach dla marketingu instytucji naukowych i badawczych, strukturach wsparcia procesu komercjalizacji (parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, biura transferu technologii i sieciowe formy współpracy), roli marketingu w kształtowaniu świadomości innowacyjności, a także o tym, czym jest brand alliance dla marketingowej organizacji naukowej, jak efektywnie komunikować się z mediami oraz dlaczego employer branding jest ważny w budowaniu skutecznej komunikacji marketingowej przez instytucje naukowo-badawcze.

Drugi dzień konferencji zaznaczyły trzy sesje. Referaty poruszały m.in. zagadnienia marketingu B2B, nowych metod i narzędzi marketingu, roli konsumentów i sprzedaży w organizacjach B+R oraz praktycznych zastosowań komunikacji marketingowej, czyli tzw. case study. Prowadzącymi sesje, byli: prof. dr Durdana Ozretic-Dosen z Uniwersytetu Zagrzebskiego, prof. ndzw. dr hab. Zygmunt Waśkowski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prof. George J. Avlonitis z Uniwersytetu Ekonomii i Biznesu w Atenach oraz dr Dariusz Tworzydło z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Forum było okazją nie tylko do poszerzenia wiedzy, ale również rozwoju kompetencji. Uczestnicy wzięli udział w warsztatach obejmujących takie zagadnienia, jak: kreowanie wizerunku naukowca, storytelling w marketingu nauki, internet w komunikacji naukowej oraz komercjalizacja wyników badań. Warsztaty poprowadzili doświadczeni praktycy oraz specjaliści działający w marketingu nauki.

Uczestnicy konferencji wzięli także udział w głosowaniu na najciekawszy plakat naukowy spośród dwudziestu specjalnie przygotowanych na sesję plakatową. Największe uznanie zdobyły opracowania przygotowane przez grupę z Politechniki Warszawskiej oraz Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej. Twórcy zwycięskich plakatów otrzymali od organizatorów komplety czasopism naukowych „Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych”. Wszyscy pozostali – maskotki Instytutu.

Przyszłoroczne forum odbędzie się w ramach obchodów 90-lecia Instytutu Lotnictwa. Patronat honorowy nad wszystkimi wydarzeniami, w tym: 7. Europejskim Forum „Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych”, objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Wszystkich uczestników zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konferencji.

Oficjalna strona: www.ilot.edu.pl/minib

Podziel się wpisem