W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie, w której działa prężnie Centrum Lotnicze, odbyła się w dniach 9 i 10 września  kolejna, 5. międzynarodowa  konferencja  pt. „GIS, GPS i technika lotnicza w praktyce”.
Współorganizatorami, obok chełmskiego Instytutu Nauk Technicznych tej uczelni, byli Narodowy Uniwersytet Lotnictwa Cywilnego  w Kijowie oraz Uniwersytet Techniczny w Koszycach. Konferencja została objęta patronatem Instytutu Lotnictwa, Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Tematyką konferencji były zagadnienia związane z systemami  informacji geograficznej (GIS – Geographic Information System), systemem  satelitarnym GPS (Global Positioning System) oraz techniką lotniczą. Tematem  wiodącym  tegorocznej konferencji były „Standardy kształcenia lotniczego a poziom bezpieczeństwa realizacji operacji powietrznych”. Licznie przybyłych  naukowców z różnych  ośrodków naukowych z Warszawy, Poznania, Gliwic, Dęblina, Lublina, Rzeszowa, Gdyni i Wrocławia  a także przedstawiciele lotniczych szkół średnich  w celu wymiany doświadczeń w zakresie kształcenia w dziedzinach związanych z lotnictwem przywitał serdecznie „latający” (tak, jest  pilotem! ) rektor  prof. dr hab. Józef Zając.
Specjaliści z Instytutu Lotnictwa wystąpili z referatami dotyczącymi  niektórych  aspektów szkolenia mechaników lotniczych (dr. inż. Krzysztof Szafran), problemu badań nieniszczących (dr. inż. Wojciech Manaj), przepisów, norm i wytycznych dla awioniki jako czynnika bezpieczeństwa konstrukcji (mgr inż. Edward Babiasz), ciągłego monitorowania i diagnozowania stanu technicznego konstrukcji (dr inż. Marek Dębski) oraz badań i eksploatacji samolotów zasilanych biopaliwami (dr inż. Zbigniew Pągowski). Instytut Lotnictwa zobowiązał się, że referaty wygłoszone na konferencji, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, mogą  zostać opublikowane w „Pracach Instytutu Lotnictwa”. Konferencja potwierdziła potrzebę rozwoju lotnictwa w naszym kraju, konieczność  wdrażania nowoczesnych technologii i ustawicznego kształcenia  oraz  podnoszenia kwalifikacji środowiska lotniczego stanowiąc kolejny krok w jego  integracji, co wyrażało się  także we wspaniałej atmosferze i organizacji konferencji.
Podziel się wpisem