20-21 listopada 2014 roku odbyło się 5. Europejskie Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych.

Forum ma na celu stworzenie możliwości wymiany poglądów, doświadczeń i idei oraz prezentację wyników badań dotyczących różnych obszarów marketingu instytucji naukowych i badawczych.

Forum skierowane jest do kadry naukowej szkół wyższych, katedr i wydziałów marketingu, a także pracowników działów marketingu oraz kadry zarządzającej wszystkich organizacji badawczych i naukowych.

Forum łączy wiedzę teoretyczną z praktycznymi warsztatami.

Więcej informacji na stronie MINIB.

Relacja z 5. Forum MINIB

Podziel się wpisem