W dniach 7-11 września w Delft w Holandii odbyła się 5. Europejska Konferencja CEAS poświęcona lotnictwu i technologiom kosmicznym (Air and Space Conference). Jednym z punktów konferencji było głosowanie nad wyborem organizatora kolejnego spotkania CEAS. Głównymi kandydatami były: Bukareszt, Warszawa oraz Moskwa.

Na konferencji przedstawiono około 175 referatów z 25 krajów, w kilku regularnych blokach tematycznych oraz 7 referatów plenarnych, wygłaszanych zwykle przez 2 czasami 3 prelegentów wywodzących się z różnych instytucji badawczych, agend rządowych lub z przemysłu. Liczba zarejestrowanych uczestników przekroczyła 500. Konferencji towarzyszyły również dwa duże workshopy, jeden poświęcony projektowi europejskiemu AFloNEXT i drugi zorganizowany przez EWADE (European Workshop for Aircraft Design Education). Większość referatów była przygotowana przez autorów europejskich, choć odnotowano także kilkanaście prezentacji przygotowanych przez ośrodki pozaeuropejskie.

Widoczne były polskie referaty, przygotowane głównie przez pracowników Instytutu Lotnictwa, Politechniki Warszawskiej i kilku innych ośrodków.

Podczas posiedzenia CEAS Trustees Board zdecydowano o miejscu kolejnej konferencji CEAS. W rozstrzygającym drugim tajnym głosowaniu Warszawa proponowana przez Polskie Towarzystwo Aeronautyczne i Astronautyczne (PSAA) otrzymała 5 głosów, natomiast Bukareszt proponowany przez Rumuńskie Stowarzyszenie Lotnictwa i Kosmonautyki otrzymał 6 głosów. Moskwa proponowana przez stronę rosyjską w pierwszym głosowaniu otrzymała tylko 1 głos, ale ten jeden głos okazał się decydujący w drugim głosowaniu.

Poziom naukowy konferencji był wysoki – po każdym referacie odbywały się poważne dyskusje związane z prezentowanym materiałem. Na szczególnie wysokim poziomie były wszystkie referaty plenarne, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Szczegółowa informacja o konferencji (w tym wiele streszczeń wygłoszonych referatów) można znaleźć na stronie internetowej CEAS (http://www.ceas2015.org).

Podziel się wpisem