W dniach 6-8 listopada 2017 roku na Uniwersytecie w Brasilii odbyła się trzecia edycja Polsko-Brazylijskiej Konferencji Nauki i Technologii. Spotkanie było skierowane do ekspertów z zakresu innowacyjności i wysokich technologii. Organizatorami konferencji były Instytut Lotnictwa oraz Uniwersytet w Brasilii.

ORGANIZATOR

Instytut Lotnictwa w Warszawie

Uniwersytet w Brasilii, Brazylia

KOMITET ORGANIZACYJNY

Prof. Olexiy Shynkarenko, Chair of Aerospace Engineering, University of Brasilia

Prof. Paolo Gessini, Deputy Chair of Aerospace Engineering, University of Brasilia

Prof. Giancarlo Santilli, University of Brasilia

Prof. Cristian Vendittozzi, University of Brasilia

Prof. Witold Wiśniowski, dyrektor Instytutu Lotnictwa

George Osypowicz, doradca dyrektora Instytutu Lotnictwa

PARTNER STRATEGICZNY

Polska Grupa Zbrojeniowa

CEL KONFERENCJI

Celem spotkania   jest   wymiana myśli oraz pogłębianie współpracy między polskimi  i brazylijskimi partnerami z zakresu innowacyjności oraz wysokich technologii. Konferencja ma za cel określenie kondycji i kierunków rozwoju polsko-brazylijskich relacji w zakresie nauki i technologii, a także wyzwań i problemów związanych z ich realizacją.

TERMIN KONFERENCJI

6-8 listopada 2017 roku

MIEJSCE KONFERENCJI

Uniwersytet w Brazylii Campus Universitário Darcy Ribeiro,

S/N – Asa Norte – Brasília – DF, 70910-900, Brazylia

PLANOWANY ZAKRES TEMATYCZNY

 • Nowe trendy w technologiach lotniczych i kosmicznych
 • Technologie Bezzałogowych Statków Latających
 • Obronność i Bezpieczeństwo
 • Transport
 • Energia i Zasoby
 • Kształcenie Techniczne

DLA KOGO?

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w 3. Polsko-Brazylijskiej Konferencji Nauki i Technologii. Konferencja jest skierowana do:

 • członków organizacji i agend rządowych związanych z nauką i technologią,
 • badaczy i naukowców w dziedzinach objętych tematyką konferencji,
 • specjalistów i managerów z dziedziny badań i rozwoju,
 • przedstawicieli przemysłu,
 • oraz do wszystkich innych osób zainteresowanych tematyką konferencji.

UDZIAŁ W KONFERENCJI

Autorzy, którzy chcą zaprezentować referaty na Konferencji proszeni są o nadsyłanie abstraktów w języku angielskim (maks.400 słów) w jak najkrótszym czasie, nie później jednak niż do 30 września 2017 roku.

Autorzy wygłaszanych w czasie trwania konferencji prezentacji proszeni są o przesłanie prezentacji (w PowerPoint) w języku angielskim do dnia 30 września 2017 roku.

Termin nadsyłania pełnych tekstów przeznaczonych do publikacji upływa 15 października 2017 roku.

Przesłanie prezentacji i pełnych wersji wygłaszanych artykułów jest równoznaczne ze zgodą na ich publikację w trzecim wydaniu „Journal of Polish-Brazilian Science and Technology”.

Wystąpienia i teksty do publikacji winny być w języku angielskim.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji tematów wystąpień prezentowanych w czasie Konferencji.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Uczestnicy we własnym zakresie rezerwują oraz pokrywają koszty zakwaterowania oraz dojazdu.

W celu rejestracji uprzejmie prosimy o wypełnienie i odesłanie załączonego formularza zgłoszeniowego.

 

Osoby do kontaktu:

Tomasz Osypowicz, tel.: +48 (22) 846 00 11 w. 815, tel. kom.: 609 901 005

Aneta Olejniczak, tel.: +48 (22) 846 00 11 w. 551

e-mail: pbc@ilot.edu.pl, www.ilot.edu.pl

Adres do korespondencji:

Instytut Lotnictwa

al. Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

Podziel się wpisem