Od 30 października do nabycia jest 34 tom z serii Biblioteka Naukowa Instytutu Lotnictwa. W drugiej części książki „Lotnicze Silniki Turbinowe. Konstrukcja – Eksploatacja – Diagnostyka” zawarto opis zasad konstrukcji współczesnych lotniczych silników turbinowych wsparte obliczeniami obciążeń, wytrzymałości i cech dynamicznych ich głównych zespołów i części, ilustrowanych przykładami form konstrukcyjnych współ­cześnie eksploatowanych silników. Wiele uwagi poświęcono problemom szeroko rozumianego osprzętu silników w szczególności układów zasilania i automatycznej regulacji, olejenia, rozruchu oraz diagnostyki. Podkreślono znaczenie tych instalacji dla mini­malizowania kosztów eksploatacji silników i zapenienia niezbędnego bezpieczeństwa latania. Zwrócono uwagę na specyfikę współcześnie stosowanych materiałów konstrukcyjnych i metod technologicznych wytwarzania podzespołów i części silniko­wych. Przedstawiono specyficzne wymagania dla stosowania w lotnictwie, obecnie jak i w przyszłości, paliw i olejów. Książka przeznaczona jest dla inżynierów i techników pracujących w przemyśle i zakładach remontowych oraz instytucjach wojskowych i cywilnych eksploatujących samoloty i śmigłowce. Może także stanowić podstawowy podręcznik dla studentów, dyplomantów, w niektórych fragmentach  nawet doktorantów uczelni technicznych o specjalnościach lotniczych.

Książkę można kupić w sklepie internetowym Wydawnictw Naukowych Instytutu Lotnictwa w cenie 55 złotych.

Podziel się wpisem