W dniu 6 września 2016 Instytut Lotnictwa gościł u siebie przedstawicieli CEAS – Council of European Aerospace Societies, którzy przyjechali do Instytutu na posiedzenie rady nadzorczej stowarzyszenia, a kilku z nich wzięło również udział i wygłosiło prelekcje podczas pierwszego dnia 2. Polsko-Brazylijskiej Konferencji Nauki i Technologii.

Członkowie rady CEAS odbyli posiedzenie, na którym omówione zostały przyszłe cele i zadania stowarzyszenia. Po spotkaniu, goście mieli również okazję odwiedzić tunel aerodynamiczny Instytutu Lotnictwa, gdzie została im przedstawiona prezentacja obiektu.

35 CEAS meeting at ILOT

Council of European Aerospace Societies jest międzynarodowym stowarzyszeniem o charakterze non-profit, mającym na celu stworzenie ram współpracy dla głównych stowarzyszeń lotniczych w Europie. W skład CEAS wchodzi obecnie 35 000 członków z 13 stowarzyszeń z Europy. Reprezentowane w stowarzyszeniu kraje to, mi.in. Francja, Rumunia, Hiszpania, Włochy, Czechy, Niemcy, Holandia i in. Polskim członkiem CEAS jest Polish Society of Aeronautics and Astronautics, którego prezesem jest dyrektor naczelny Instytutu Lotnictwa  – profesor Witold Wisniowski. Członkiem Rady CEAS jest również profesor Zdobysław Goraj.

Podziel się wpisem