W dniach 6-8 listopada 2017 odbyła się 3. Polsko-Brazylijska Konferencja Nauki i Technologii. Konferencja ta, współorganizowana przez Instytut Lotnictwa i Uniwersytet w Brasilii, odbyła się tym razem w audytorium rektoratu Uniwersytetu w Brasilii.

Jak co roku, konferencja była okazją do spotkania się naukowców, przedstawicieli rządów oraz przemysłu obu krajów, którzy mieli możliwość zaprezentowania osiągnięć swoich instytucji, nawiązywania kontaktów i rozwijania współpracy przy projektach naukowych i przemysłowych.

Licznej delegacji Instytutu Lotnictwa przewodniczył dyrektor Engineering Design Center, Paweł Stężycki. Gośćmi specjalnymi ze strony polskiej byli m.in. prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, Piotr Suszyński oraz członek zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Szczepan Ruman. Strona brazylijska była również licznie reprezentowana podczas konferencji.

Integralną częścią konferencji było Polsko-Brazylijskie Forum Ekonomiczne, zorganizowane przez Ambasadę RP w Brasilii, podczas którego uczestnicy z obu krajów, w tym Instytutu Lotnictwa, mogli zaprezentować swoje oferty współpracy biznesowej.

Polscy delegaci mieli zaszczyt uczestniczyć w ceremonii obchodów Święta Niepodległości 11 listopada, zorganizowanego przez Ambasadę RP, Polski Związek Kombatantów oraz Siły Zbrojne Brazylii.

Podczas doniosłej ceremonii przy asyście wojskowej w Mauzoleum Żołnierzy Brazylijskich poległych w Drugiej Wojnie Światowej, złożono wieniec przy pomniku głównym oraz kwiaty na grobach żołnierzy brazylijskich polskiego pochodzenia.

Podziel się wpisem