20. Polsko-Amerykańska Konferencja Nauki i Technologii

0

W październiku 2020 roku w Warszawie obędzie się jubileuszowa, 20. Polsko-Amerykańska Konferencja Nauki i Technologii. Organizatorami wydarzenia są Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa oraz Ohio State University. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Ministerstwa Rozwoju oraz patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z działaniami prewencyjnymi mającymi na celu ochronę przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa, 20. Polsko-Amerykańska Konferencja Nauki i Technologii, która miała odbyć się w dniach 11-12 maja 2020 r., została przeniesiona na późniejszy termin (październik 2020).

Zgodnie z zaleceniami polskich służb sanitarnych, instrukcjami Rządu RP oraz Światowej Organizacji Zdrowia zdecydowaliśmy się odłożyć konferencję do czasu, gdy podróże międzynarodowe znów będą dogodne i  bezpieczne.

Będziemy Państwa informować na bieżąco o wszystkich kwestiach związanych z tym wydarzeniem.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego, Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa oraz Ohio State University, chciałbym Państwu podziękować za zrozumienie i za wsparcie.

Z poważaniem,

dr inż. Paweł Stężycki
Dyrektor
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

 


ORGANIZATORZY

Sieć Badawcza Łukasiewicz -Instytut Lotnictwa, Polska
The Ohio State University, USA

CEL KONFERENCJI

Celem spotkania jest wymiana myśli oraz pogłębianie współpracy między polskimi i amerykańskimi partnerami z zakresu innowacyjności oraz wysokich technologii. Konferencja ma za cel określenie kondycji i kierunków rozwoju polsko-amerykańskich relacji w zakresie nauki i technologii, a także wyzwań i problemów związanych z ich realizacją.

TERMIN KONFERENCJI

październik 2020 roku

MIEJSCE KONFERENCJI

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa
budynek X, 2. piętro, aula

PLANOWANY ZAKRES TEMATYCZNY

 • Napędy hybrydowo-elektryczne
 • Działalność badawcza w zakresie systemów bezzałogowych
 • Nowoczesne technologie lotnicze i kosmonautyczne


AGENDA

Program konferencji dostępny jest na stronie internetowej: https://ilot.lukasiewicz.gov.pl/pac/agenda/.


ADRESACI KONFERENCJI

Konferencja jest skierowana do:

 • przedstawicieli administracji i organizacji rządowych związanych z nauką i technologią,
 • naukowców specjalizujących się w tematyce lotnictwa i kosmonautyki, energii i środowiska, obrony i bezpieczeństwa,
 • ekspertów  ds. badań i rozwoju,
 • przedstawicieli przemysłu,
 • wszystkich osób zainteresowanych tematami konferencji.


UDZIAŁ W KONFERENCJI

Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie internetowej: https://ilot.lukasiewicz.gov.pl/pac/registration-form/.

 • Konferencja odbywa się w języku angielskim.
 • Udział w konferencji jest bezpłatny.
 • Uczestnicy we własnym zakresie rezerwują oraz pokrywają koszty zakwaterowania oraz dojazdu.


KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Profesor Michael Benzakein, Dyrektor Propulsion and Power Center, The Ohio State University
 • Profesor Roman Domański, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
 • dr inż. Paweł Stężycki, Dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa
 • mgr inż. Sylwester Wyka, Zastępca Dyrektora Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa
 • dr hab. inż. Andrzej Leski, Dyrektor Naukowy Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa
 • Heather Spisak, The Ohio State University
 • dr Aneta Olejniczak, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
 • mgr Tomasz Osypowicz, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
 • dr inż. Adam Okniński, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
 • dr inż. Mikołaj Jarkowski, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
 • dr inż. Borys Łukasik, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa


KONTAKT

Biuro konferencji:

Aneta Olejniczak, tel.: + 48 22 846 00 11 w. 551
Tomasz Osypowicz, tel.: +48 22 846 00 11 w. 815, tel. kom.: 609 901 005
E-mail: pac[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl

Adres do korespondencji:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
 • 16 marca 2020 o 13:57:14 [aktualna wersja] przez Joanna Pieniążek
 • 13 marca 2020 o 13:26:16 przez Joanna Pieniążek
 • 2 marca 2020 o 10:52:12 przez Joanna Pieniążek
 • 2 marca 2020 o 10:40:45 przez Joanna Pieniążek
 • 2 marca 2020 o 10:25:06 przez Joanna Pieniążek