W dniach 24-25 czerwca 2021 roku w Warszawie obędzie się jubileuszowa, 20. Polsko-Amerykańska Konferencja Nauki i Technologii. Organizatorami wydarzenia są Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa oraz Ohio State University.

ORGANIZATORZY

Sieć Badawcza Łukasiewicz -Instytut Lotnictwa, Polska
The Ohio State University, USA

CEL KONFERENCJI

Celem spotkania jest wymiana myśli oraz pogłębianie współpracy między polskimi i amerykańskimi partnerami z zakresu innowacyjności oraz wysokich technologii. Konferencja ma za cel określenie kondycji i kierunków rozwoju polsko-amerykańskich relacji w zakresie nauki i technologii, a także wyzwań i problemów związanych z ich realizacją.

TERMIN KONFERENCJI

24-25 czerwca 2021 roku

MIEJSCE KONFERENCJI

Wydarzenie on-line

PLANOWANY ZAKRES TEMATYCZNY

 • Napędy hybrydowo-elektryczne
 • Działalność badawcza w zakresie systemów bezzałogowych
 • Nowoczesne technologie lotnicze i kosmonautyczne

AGENDA

Program konferencji dostępny jest na stronie internetowej: https://ilot.lukasiewicz.gov.pl/pac/agenda/.

ADRESACI KONFERENCJI

Konferencja jest skierowana do:

 • przedstawicieli administracji i organizacji rządowych związanych z nauką i technologią,
 • naukowców specjalizujących się w tematyce lotnictwa i kosmonautyki, energii i środowiska, obrony i bezpieczeństwa,
 • ekspertów  ds. badań i rozwoju,
 • przedstawicieli przemysłu,
 • wszystkich osób zainteresowanych tematami konferencji.

UDZIAŁ W KONFERENCJI

Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie internetowej:
https://ilot.lukasiewicz.gov.pl/pac/registration-form/.

 • Konferencja odbywa się w języku angielskim.
 • Udział w konferencji jest bezpłatny.

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Profesor Michael Benzakein, Dyrektor Propulsion and Power Center, The Ohio State University
 • Profesor Roman Domański, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
 • dr inż. Paweł Stężycki, Dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa
 • dr inż. Sylwester Wyka, Zastępca Dyrektora ds. Badawczych, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
 • dr hab. inż. Andrzej Leski, Dyrektor Centrum Organizacji Badań, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
 • Heather Spisak, The Ohio State University
 • mgr Agnieszka Kalinowska, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
 • mgr Tomasz Osypowicz, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
 • dr inż. Adam Okniński, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
 • dr inż. Mikołaj Jarkowski, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
 • dr inż. Borys Łukasik, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

KONTAKT

Biuro konferencji:

Agnieszka Kalinowska, tel.: + 48 22 846 00 11 w. 542
Tomasz Osypowicz, tel.: +48 22 846 00 11 w. 815, tel. kom.: 609 901 005
E-mail: pac[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl

Adres do korespondencji:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa

Podziel się wpisem