Polsko-Amerykańska Konferencja Nauki i Technologii – wspólny projekt Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa i Ohio State University, obchodziła w tym roku swój okrągły jubileusz. W dniach 24-25 czerwca 2021 zorganizowano specjalną, dwudziestą edycję w formule on-line, która skupiła 120 uczestników, reprezentujących polskie i amerykańskie instytucje naukowe, administrację i organizacje rządowe oraz przemysł. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Minister Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Jubileuszowa edycja konferencji odbyła się pod hasłem: „Nowe perspektywy rozwoju technologii lotniczych i kosmicznych”.

Konferencja zgromadziła wielu znakomitych gości, w tym: profesora Michaela Benzakeina – dyrektora Propulsion and Power Center w Ohio State University, wiceprezesa Sieci Badawczej Łukasiewicz, dr. Marcina Kraskę, przedstawiciela Ambasady Amerykańskiej, w Polsce, Pana Neila Picketta oraz prezesa zarządu General Electric Company Polska S.A., dr. inż. Mariana Lubienieckiego.

W tym roku konferencja skupiła się na trzech ważnych obszarach, a mianowicie na napędach hybrydowo-elektrycznych, systemach bezzałogowych oraz na nowoczesnych badaniach w obszarze lotnictwa i kosmonautyki. Zarówno strona amerykańska, jak i strona polska przedstawiły wiele merytorycznych prezentacji opisujących najciekawsze aktualne projekty badawcze. Uczestnicy konferencji omówili również perspektywiczne technologie i pola dalszych badań.

– Polsko-Amerykańska Konferencja Nauki to wyjątkowe przedsięwzięcie w dziedzinie polsko-amerykańskiej współpracy bilateralnej. Przez dwadzieścia lat organizacji tego wydarzenia udało się zaprosić wielu znakomitych ekspertów – reprezentantów przemysłu, którzy dzielili się z innymi uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem. Mam nadzieję, że kolejne edycje przyniosą nam wiele interesujących dyskusji i pozwolą na dalsze rozwijanie potencjału, jaki tkwi w tej konferencji – podkreśla dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa, dr inż. Paweł Stężycki.

Historia PAC

Cykl Polsko-Amerykańskich Konferencji Nauki i Technologii zapoczątkowano w 2002 roku we współpracy Instytutu Lotnictwa z waszyngtońskim think-tankiem CSIS – Center for Strategic and International Studies. Współpracę tę nawiązano w okolicznościach związanych z off-setem za zakup przez Polskę myśliwców F-16.

Konferencja miała ogromny wpływ na widoczność Polski na amerykańskiej scenie. Zdobyte doświadczenie skłoniło stronę polską do pomysłu podniesienia tych konferencji na bardziej akademicki poziom. W konsekwencji do grona partnerów konferencji włączono Amerykańską Akademię Nauk (US Academies of Sciences), a następnie Ohio State University, które obecnie jest głównym współorganizatorem konferencji wspólnie z Łukasiewicz – Instytutem Lotnictwa.

Uniwersytet w Ohio stał się kluczowym partnerem dla polskiego instytutu w zakresie współpracy naukowo-badawczej i wymiany akademickiej. Dzięki podpisanemu w 2014 roku porozumieniu, do którego włączona została także Politechnika Warszawska, uruchomione zostały staże naukowe dla pracowników oraz studentów i doktorantów tych trzech instytucji. Zainicjowano także wspólne projekty w zakresie wysokich technologii oraz nawiązano wiele cennych kontaktów naukowo-biznesowych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: GE, Airbus czy Pratt&Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka i energia.

Podziel się wpisem