W dniach 16-17 kwietnia 2019 roku w Columbus, USA obędzie się 19. Polsko-Amerykańska Konferencja Nauki i Technologii. Organizatorami wydarzenia są Instytut Lotnictwa oraz Ohio State University.


ORGANIZATOR

Instytut Lotnictwa w Warszawie
Ohio State University, USA

CEL KONFERENCJI

Celem spotkania jest wymiana myśli oraz pogłębianie współpracy między polskimi i amerykańskimi partnerami z zakresu innowacyjności oraz wysokich technologii. Konferencja ma za cel określenie kondycji i kierunków rozwoju polsko-amerykańskich relacji w zakresie nauki i technologii, a także wyzwań i problemów związanych z ich realizacją

TERMIN KONFERENCJI

16-17 kwietnia 2019 roku

MIEJSCE KONFERENCJI

The Blackwell Inn
2110 Tuttle Park Place
Columbus, Ohio 43210
USA

PLANOWANY ZAKRES TEMATYCZNY

  • Powietrzny transport miejski (UAV’s i PAV’s)
  • Zaawansowane metody produkcji


AGENDA

Program oraz szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa są dostępne na stronie internetowej: www.ilot.edu.pl/pac.

Agenda wydarzenia (.pdf, 2 MB) [aktualizacja: 16 kwietnia 2019)


UDZIAŁ W KONFERENCJI

Autorzy, którzy chcą zaprezentować referaty na Konferencji proszeni są o nadsyłanie abstraktów w języku angielskim (maks. 400 słów) w jak najkrótszym czasie, nie później jednak niż do 22 lutego 2019 roku.

Autorzy wygłaszanych w czasie trwania konferencji prezentacji proszeni są o przesłanie prezentacji (w PowerPoint) w języku angielskim do dnia 10 kwietnia 2019 roku.

Termin nadsyłania pełnych tekstów przeznaczonych do publikacji upływa 26 kwietnia 2019 roku.

Przesłanie prezentacji i pełnych wersji wygłaszanych artykułów jest równoznaczne ze zgodą na ich publikację w kolejnym wydaniu „Journal of Polish-American Science and Technology”.

Wystąpienia i teksty do publikacji winny być w języku angielskim.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji tematów wystąpień prezentowanych w czasie Konferencji.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Uczestnicy we własnym zakresie rezerwują oraz pokrywają koszty zakwaterowania oraz dojazdu.

KONTAKT

Biuro konferencji:

Aneta Olejniczak, tel.: (22) 846 00 11 w. 551
Tomasz Osypowicz, tel.: (22) 846 00 11 w. 815, tel. kom.: 609 901 005
e-mail: pac[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl

Adres do korespondencji:

Instytut Lotnictwa
al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa

Podziel się wpisem