W dniach 30-31 maja 2017 roku w Ohio State University odbyła się siedemnasta edycja polsko-amerykańskiej konferencji nauki i technologii. Konferencja miała na celu wymianę myśli oraz pogłębienie współpracy pomiędzy polskimi i amerykańskimi partnerami w zakresie innowacyjności oraz wysokich technologii. Pozwoliło to na określenie kondycji i kierunków rozwoju polsko-amerykańskich relacji w zakresie nauki i technologii, a także wyzwań i problemów związanych z ich realizacją. Konferencja została zorganizowana we współpracy z Instytutem Lotnictwa.

Komunikat 2 – 625 kB [13/03/2017].

Program konferencji – 3 MB [24/05/2017]

 

ORGANIZATOR

Instytut Lotnictwa w Warszawie

Ohio State University, USA

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Witold Wiśniowski, dyrektor Instytutu Lotnictwa
Mike Benzakein, dyrektor Propulsion and Power Center, The Ohio State University
George Osypowicz, doradca dyrektora Instytutu Lotnictwa

 

CEL KONFERENCJI

Celem spotkania była wymiana myśli oraz pogłębianie współpracy między polskimi i amerykańskimi partnerami z zakresu innowacyjności oraz wysokich technologii. Konferencja miała za cel określenie kondycji i kierunków rozwoju polsko-amerykańskich relacji w zakresie nauki i technologii, a także wyzwań i problemów związanych z ich realizacją.

 

TERMIN KONFERENCJI

30-31 maja 2017 roku

 

MIEJSCE KONFERENCJI

The Blackwell Inn

2110 Tuttle Park Place

Columbus, Ohio 43210

USA

 

ZAKRES TEMATYCZNY

  • Rozwój technologii lotniczych
  • Napędy elektryczne
  • Obronność
  • Zaawansowane technologie produkcji
  • Technologie kosmiczne
  • Rozwijanie kadry w inżynierii lotniczej

 

UDZIAŁ W KONFERENCJI

Autorzy, którzy chcą zaprezentować referaty na Konferencji proszeni są o nadsyłanie abstraktów w języku angielskim (maks. 400 słów) w jak najkrótszym czasie, nie później jednak niż do 27 marca  2017 roku.

Autorzy wygłaszanych w czasie trwania konferencji prezentacji proszeni są o przesłanie prezentacji (w Power Point) w języku angielskim do dnia 12 maja 2017 roku.

Termin nadsyłania pełnych tekstów przeznaczonych do publikacji upływa 22 maja 2017 roku.

Przesłanie prezentacji i pełnych wersji wygłaszanych artykułów jest równoznaczne ze zgodą na ich publikację w jedenastym wydaniu „Journal of Polish-American Science and Technology”.

Wystąpienia i teksty do publikacji winny być w języku angielskim.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji tematów wystąpień prezentowanych w czasie Konferencji.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Uczestnicy we własnym zakresie rezerwują oraz pokrywają koszty zakwaterowania oraz dojazdu.

 

Osoby do kontaktu:

Tomasz Osypowicz, tel.: (22) 846 00 11 w. 815, tel. kom.: 609 901 005
Aneta Olejniczak, tel.: (22) 846 00 11 w. 551
e-mail: pac@ilot.edu.pl, www.ilot.edu.pl/pac

 

Adres do korespondencji:

Instytut Lotnictwa
al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa

Podziel się wpisem