Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa zaprasza wszystkich zainteresowanych tematyką zmęczenia konstrukcji lotniczych do udziału w konferencji naukowej „Fatigue of Aircraft Structures”, która odbędzie się w dniach 12-13 stycznia 2023 w formule on-line.

Zapraszamy do zgłaszania referatów zgodnych w tematyką konferencji. Mile widziane są także referaty obejmujące wszystkie zagadnienia związane ze zmęczeniem struktur lotniczych i integralności strukturalnej.

Szczegóły dot. konferencji można znaleźć na stronie: https://ilot.lukasiewicz.gov.pl/fatigue16/

Tematyka konferencji

 • Próby zmęczeniowe rzeczywistych struktur (Full Scale Fatigue Tests);
 • Zmęczenie materiałów i struktur;
 • Zaawansowane materiały i typy struktur;
 • Przedłużanie trwałości i zarządzanie flotą;
 • Monitorowanie stanu struktur (Structural Health Monitoring);
 • Mechanika pękania i metody prognozowania trwałości zmęczeniowej;
 • Badania nieniszczące (NDT);
 • Przepisy lotnicze dotyczące trwałości zmęczeniowej.

Abstrakty

Streszczenia prac przeznaczonych do prezentacji (250-400 słów, MS Word) należy przesłać na adres mailowy organizatora konferencji: antoni.niepokolczycki@ilot.lukasiewicz.gov.pl w terminie do 7 stycznia 2023 roku.

Rejestracja

https://ilot.lukasiewicz.gov.pl/fatigue16/registration/

Organizator konferencji

Antoni Niepokólczycki
e-mail: antoni.niepokolczycki@ilot.lukasiewicz.gov.pl
tel. + 48 695 905 440

Komitet naukowy

 • Prof. Maciej BOSSAK
 • Prof. Krzysztof DRAGAN
 • Prof. Andrzej KATUNIN
 • Prof. Sylwester KŁYSZ
 • Prof. Jerzy KOZAK
 • Prof. Andrzej LESKI
 • Prof. Mirosław RODZEWICZ
 • Prof. Grzegorz SOCHA

Opłata konferencyjna

Uczestnicy z Polski: 100 PLN + VAT 23%
Bank PKO SA Nr: 90 1240 6247 1111 0000 4977 2760

Uczestnicy z zagranicy: 40 EUR
SWIFT: PKOPPLPW Nr: 33 1240 6247 1978 0000 4980 3477

Tytuł przelewu: Fatigue of Aircraft Structures 2023

Dane do przelewu:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa

Aby otrzymać fakturę prosimy o podanie nazwy i adresu instytucji oraz poprawny numer VAT. Faktury będą przesyłane mailem.

Podziel się wpisem