17 października 2023 roku rozpoczął się 14. Szczyt IFAR – coroczne spotkanie członków organizacji IFAR (International Forum for Aviation Research). Tegoroczne spotkanie jest organizowane przez CIRA – Centrum Italiano Ricerche Aerospaziali – w Neapolu. Tematem konferencji w tym roku jest Advanced Air Mobility.

IFAR to organizacja, która skupia ponad 26 przedstawicieli instytucji lotniczych z 26 krajów na całym świecie. Stanowi ona platformę do globalnej współpracy z kluczowymi organizacjami, takimi jak: NASA (USA), NRC (Kanada), JAXA (Japonia), DLR (Niemcy), VTT (Finlandia), CAE (Chiny), ONEAR (Francja), SARC (Szwecja) oraz innymi.

Współpraca w ramach IFAR opiera się na integrowaniu organizacji członkowskich w  branży lotniczej jako całości. IFAR stanowi platformę do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem między przedstawicielami różnych instytucji lotniczych z różnych krajów. To pozwala na zdobycie nowych perspektyw i podejść do problemów związanych z lotnictwem.

Oprócz spotkań z ekspertami, takimi jak Andreas Boschen, dyrektorem programu Sesar, czy Danilo Cannoletta, szefem NEMESIS i Transformacji Cyfrowej w Leonardo, dyrektorzy biorą udział w dyskusjach dotyczących rozwoju IFAR, współpracy z partnerami oraz inicjatyw podejmowanych przez organizację.

Instytut prezentuje wyniki prac grupy badawczej

W trakcie szczytu IFAR, Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa zaprezentował wyniki prowadzonej przez siebie grupy roboczej: Electric Hybrid Propulsion. Grupa przedstawiła swoje działania z ostatniego roku, w tym wyniki serii warsztatów poświęconych analizie efektywności zastosowania baterii i ogniw wodorowych jako źródeł mocy oraz wyniki warsztatów dotyczących zarządzania ciepłem w napędach wodorowych, hybrydowych i elektrycznych. Prezentację w imieniu grupy wygłosiła lider grupy, Katarzyna Kowalska.

Eksperci z Instytutu są również członkami innych grup roboczych, takich jak Advanced Air Mobility, Vertical Lift, Composites czy Sustainable Aviation.

Szczyt potrwa do piątku, 20 października 2023 roku, a w programie przewidziane są m.in. forum dyskusyjne poświęcone Advanced Air Mobility w kontekście bezpieczeństwa, wpływu na środowisko oraz multimodalności, a także wizyty studyjne w laboratoriach Leonardo oraz CIRA.

Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa jest reprezentowany na wydarzeniu przez dyrektora, dr inż. Pawła Stężyckiego, dr inż. Bartosza Dziugieła oraz Katarzynę Kowalską.

Cele IFAR

Wspólna praca nad projektami B+R: IFAR umożliwia instytucjom lotniczym wspólną pracę nad projektami badawczo-rozwojowymi. Dzięki temu możliwe jest efektywne wykorzystanie zasobów i ekspertyzy różnych organizacji w celu rozwijania nowych technologii i innowacji.

Rozwój młodych naukowców: IFAR organizuje wydarzenia dedykowane młodym naukowcom, co pozwala im nawiązać kontakty z doświadczonymi ekspertami i rozwijać swoją karierę w dziedzinie lotnictwa.

Wpływ na międzynarodowe standardy: Poprzez współpracę w IFAR, instytucje lotnicze mogą wpływać na kształtowanie międzynarodowych standardów i regulacji związanych z lotnictwem. To pozwala na dostosowanie tych standardów do potrzeb branży, przykładem może być współpraca z ICAO.

Lepszy dostęp do zasobów: Dzięki współpracy w ramach IFAR, instytucje lotnicze mają lepszy dostęp do zasobów, informacji i ekspertów z innych krajów. To przyspiesza rozwój technologii i innowacji.

Wspólna reprezentacja na arenie międzynarodowej: IFAR umożliwia instytucjom lotniczym wspólną reprezentację na arenie międzynarodowej. To zwiększa wpływ branży lotniczej na decyzje i kierunki rozwoju na szczeblu międzynarodowym.

_

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: Boeing, GE, Airbus czy Pratt&Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych. Więcej: ilot.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

Podziel się wpisem