XIV Krajowe Forum Wiropłatowe

Zapraszamy na XIV Krajowe Forum Wiropłatowe – konferencję naukową i spotkanie osób zainteresowanych tematyką wiropłatów. Podtrzymujemy w ten sposób tradycję zapoczątkowaną w 1995 r. Celem Forum jest stworzenie możliwości prezentacji wyników badań, wymiany informacji o działalności, osiągnięciach i problemach związanych z wiropłatami w Polsce oraz za granicą.

Zgodnie z praktyką sprawdzoną w ramach poprzednich konferencji oczekujemy referatów związanych z szeroko pojętą tematyką śmigłowcową; produkcja, eksploatacja, nadzór, badania, rozwój i szkolenie mogą być tematem prezentacji na konferencji. Przewidujemy możliwość wygłoszenia referatów przeglądowych, oraz prezentacji wyrobów związanych z techniką śmigłowcową. Planujemy uczestnictwo gości zagranicznych.

Zapraszamy wszystkich do czynnego uczestnictwa w naszej konferencji i prosimy o poinformowanie o niej innych potencjalnie zainteresowanych osób.

 

>> Komunikat XIV KFW (aktualizacja: 25.03.2019) [.doc, 525 kB] <<

>> Karta zgłoszenia [.doc 23kB] <<

 

ORGANIZATOR:

 • Instytut Lotnictwa w Warszawie

 

WSPÓŁORGANIZATORZY:

 • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
 • Politechnika Warszawska
 • Lotnicza Akademia Wojskowa

 

KOMITET NAUKOWY:

 • Przemysław Bibik – Politechnika Warszawska
 • Martin Bugaj – Žilinská Univerzita v Žiline, Slovensko (Słowacja)
 • Andrzej Fellner – Politechnika Śląska
 • Dariusz Frątczak – Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej
 • Jerzy Klimkowski – PZL Świdnik
 • Robert Konieczka –Politechnika Śląska
 • Grzegorz Kowaleczko –Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych / Lotnicza Akademia Wojskowa
 • Wiesław Krzymień – Instytut Lotnictwa
 • Tomasz Łusiak – Lotnicza Akademia Wojskowa
 • Janusz Narkiewicz – Politechnika Warszawska
 • Andrej Novak – Žilinská Univerzita v Žiline, Slovensko  (Słowacja)
 • Krzysztof Sibilski – Politechnika Warszawska
 • Kazimierz Szumański – Instytut Lotnictwa

 

BIURO ORGANIZACYJNE:

Magda Wiejacha
Instytut Lotnictwa
al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa
tel.: (22) 846 00 11 w. 547
e-mail: magda.wiejacha[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl

 

TERMIN FORUM:

28 czerwca 2019 roku

 

MIEJSCE:

Instytut Lotnictwa w Warszawie
Budynek A, Sala IKAR
al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa
www.ilot.edu.pl

 

UCZESTNICTWO:

Liczba miejsc na Forum ograniczona jest do 100 osób ze względu na wielkość sali głównej.

Uczestniczyć w Forum można na dwa sposoby:

 • zgłoszenie referatu i po akceptacji Komitetu Naukowego prezentacja na Forum,
 • udział w Forum (bez referatu).

Przewiduje się również zorganizowanie sesji plakatowej.

Istnieje możliwość opublikowania referatów  prezentowanych na Forum w Pracach Instytutu Lotnictwa.

 

TERMINARZ:

 • 30.05.2019 – Zgłoszenie udziału na załączonym formularzu oraz przesłanie jednostronicowych (A4) streszczeń referatów
 • 10.06.2019 – Informacja o akceptacji uczestnictwa i do wygłoszenia referatu
 • 28.06.2019r. (piątek) – XIV Krajowe Forum Wiropłatowe

 

WSTĘPNY PROGRAM FORUM:

09.00 – 09.45   Rejestracja

10.00 – 10.30   Powitanie Gości i rozpoczęcie Forum

10.30 – 12.00   Referaty problemowe – Sala IKAR

12.00 – 13.30   Przerwa  obiadowa

14.00 – 16.00   Referaty techniczne –  Sala IKAR

 

Wymagania dotyczące formatu tekstu streszczeń referatów

Tekst powinien zawierać:

 1. Nazwisko/a/ Autora/Autorów/ i prezentowaną firmę
 2. Tytuł referatu
 3. Streszczenie referatu o objętości formatu A4 / Word /czcionka 11, pojedynczy odstęp wierszy/

 

Podziel się wpisem