Space Trends 2021

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa oraz Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej mają przyjemność zaprosić na 12. Międzynarodową Konferencję „Development Trends in Space Propulsion Systems”, która jest kontynuacją serii udanych konferencji z lat ubiegłych, organizowanych przez Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej oraz Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa.

Konferencja skierowana jest do naukowców i przedstawicieli przemysłu zajmujących się tematyką systemów napędów kosmicznych. Jest to również świetna okazja dla studentów i młodych profesjonalistów, aby promować swoje postępy, nowatorskie pomysły i najnowsze wyniki oraz aby nawiązać kontakty z doświadczonymi naukowcami.

Konferencja będzie doskonałym miejscem do zapoznania się z realizowanymi projektami i najnowszymi osiągnięciami w międzynarodowym sektorze kosmicznym w dziedzinie napędów kosmicznych. Szczególną uwagę należy zwrócić na europejski postęp w tej dziedzinie i aktualny wkład Polski, która w ostatnich latach stała się jednym z mocnych punktów europejskiej areny B+R w kilku niszach technologicznych w dziedzinie napędów kosmicznych.

W imieniu organizatorów mamy przyjemność zaprosić Państwa do Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa 27 października 2021 na to wspaniałe wydarzenie. W tym roku, w związku z pandemią, konferencja odbędzie się w trybie hybrydowym, z możliwością udziału na miejscu lub zdalnie. Miejsce konferencji w Warszawie pozwoli na nawiązanie kontaktów z ekspertami, któremu towarzyszyć będzie wizyta techniczna po obiektach laboratoryjnych.

Zgłoszenie abstraktu i dalsze informacje są dostępne pod adresem: spacetrends[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl.

Językiem konferencji jest język angielski.

Zapraszamy na stronę internetową wydarzenia: https://ilot.lukasiewicz.gov.pl/spacetrends/

W przypadku dużego zainteresowania i cennego wkładu merytorycznego może zostać dodany drugi dzień konferencji.

Zachęcamy prelegentów do nadsyłania artykułów wraz z abstraktami opisującymi ich prezentacje. Wybór artykułów zostanie opublikowany w międzynarodowym recenzowanym czasopiśmie „Transactions on Aerospace Research”.

Obszary tematyczne konferencji:

 • Kosmiczne systemy napędowe (w tym silniki rakietowe na stałe, ciekłe i hybrydowe materiały pędne, kosmiczne napędy elektryczne, komponenty i analizy systemowe),
 • Ekologiczne materiały pędne (w tym rozwój, bezpieczeństwo wykorzystania, testowanie i eksploatacja systemów napędowych przyjaznych dla środowiska),
 • Modelowanie numeryczne silników rakietowych,
 • Systemy napędowe dla pojazdów suborbitalnych i orbitalnych, małych satelitów, dużych platform satelitarnych i misji eksploracyjnych,
 • Ośrodki i laboratoria testujące silniki rakietowe, montaż, integracja i weryfikacja infrastruktury do badań napędów rakiet i satelitów,
 • Inne tematy związane z projektowaniem, rozwojem lub zastosowaniami napędów kosmicznych.

Ważne daty:

Rozpoczęcie nadsyłania abstraktów:19.07.2021
Rozpoczęcie rejestracji1.08.2021
Ostateczny termin nadsyłania abstraktów:10.09.2021, 23:59 CET
(przedłużono do 30.09.2021, godz. 23:59)
Ostateczny termin rejestracji15.09.2021
(przedłużono do 30.09.2021, godz. 23:59)
Powiadomienie autorów:8.10.2021
Rozpoczęcie przesyłania abstraktów:8.10.2021
Ostateczny termin nadsyłania prezentacji:25.10.2021
Konferencja hybrydowa:27.10.2021
Ostateczny termin nadsyłania artykułów (opcjonalnie):15.11.2021

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:

Prof. dr hab. inż. Piotr Wolański
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
al. Krakowska 110/114, Warszawa
email: piotr.wolanski[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl

Komitet organizacyjny – osoba kontaktowa:

mgr inż. Ada Galińska 
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
al. Krakowska 110/114, Warszawa
e-mail: spacetrends[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl

Komitet Naukowy:

 • prof. dr hab. inż. Piotr Wolański, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
 • prof. ndzw. dr hab. inż. Jan Kindracki, Politechnika Warszawska
 • dr inż. Leszek Loroch, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
 • dr inż. Zbigniew Gut, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
 • dr inż. Łukasz Mężyk, Politechnika Warszawska
 • dr inż. Paweł Surmacz, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
 • dr inż. Dominik Kublik, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
 • dr inż. Adam Okniński, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
 • dr inż. Michał Sekrecki, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
 • dr inż. Jakub Gramatyka, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Podziel się wpisem